Ev sahibinin ihtiyaç nedeniyle tahliye isteme hakkı...

Kiraya veren tarafın kiraya verilen yere (konut veya işyeri) ihtiyacı var ise kanunda belirtilen şartlarla kiracı aleyhine ihtiyaç nedeniyle tahliye davası açma hakkı vardır. İhtiyaç, kiraya vereni; kendisi, eşi, alt soyu (çocukları, torunları), üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişiler için olmalıdır. Kiraya veren bu davayı kira süresinin (veya uzama süresinin) sona erdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde açabilecektir. Davanın tahliye ile sonuçlanması için “Ev sahibinin ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olduğunun kanıtlanması gerekir. Devamlılık arz etmeyen geçici ihtiyaç tahliye nedeni yapılamaz. Henüz doğmamış veya gerçekleşmesi uzun bir süreye bağlı olan ihtiyaç da tahliye sebebi olarak kabul edilemez. Davanın açıldığı tarihte ihtiyaç sebebinin varlığı yeterli olmayıp, bu ihtiyacın yargılama sırasında da devam etmesi gerekir.” İhtiyaç nedeniyle açılacak tahliye davasının sonucunda alınan tahliye kararına dayanılarak kiralananın boşaltılması sağlandığında, haklı sebep olmaksızın, kiralanan; üç yıl geçmedikçe eski kiracısından başkasına kiraya verilemez. Bu yasağa aykırı davranan mal sahibi kiracının en son ödediği bir yıllık kira miktarı kadar tazminat ödeme yükümlülüğü altına girecek olduğunu da belirtmek gerekmektedir.

KİRALANAN YERİN SATILMASI

Kiraya veren kiraya vermiş olduğu taşınmazı elbette ki başka birine satabilir. Taşınmazın satılması, kiracı açısından kira sözleşmesini bozmaz. Kiraya verenin tüm hak ve yükümlülükleri yeni malike geçer. Eğer taşınmazın yeni maliki; bu taşınmazı kendisinin, eşi, alt soyu (çocukları, torunları), üst soyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacı için kullanmak istiyorsa, taşınmazı edindiği tarihten itibaren bir ay içinde durumu kiracıya yazılı olarak bildirmelidir. Yeni malik bu bildirimi yaptıktan 6 ay sonra tahliye davası açarak sözleşmeyi sonlandırma yoluna gidebilir. Yeni malikin ihtiyaç iddiası ile açtığı davada ihtiyaç iddiasının samimi ve gerçek bir ihtiyaç olmasının kanıtlanması gerekir.