Denizli’nin Sarayköy ilçesinde meydana gelen santralde gerçekleşen jeotermal patlama gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili demokratik kitle örgütleri basın açıklaması gerçekleşmişti. Bir açıklama da Denizli Tabipler odasından geldi Tabipler odası jeotermal patlamayı sağlık açısından değerlendirdi.  

Denizli Tabipler Odası konuyla ilgili, “Bölgede yaşayan kişileri ve sorumluları ivedilikle önlem almaya çağırıyoruz” dedi.  

Halk Sağlığı İçin Bu Sorular Cevaplanmalı 

Tabipler Odası öneri ve uyarılarını şu şekilde sıraladı;  

•       Tek sağlık bakış açısı ile halk sağlığının, hayvan sağlığının, bitki sağlığının ve her birinin yaşamını sürdürdüğü yapılı çevrelerin sağlığının korunması, önleme, erken uyarı ve erken tanı esas olmalıdır. 

•       Epidemiyolojik çalışmaların prensipleri uygulanmalı, 

Neden sorusuna cevap bulunmalı, Çevreye yayılan tehlike unsuru tespit edilmelidir (su, gaz ve diğer ortama yayılanlar). 

Tehlikenin yaratacağı etki ölçülmeli ve gelecekte oluşturabileceği etkiler açısından tahminler, projeksiyonlar yapılmalıdır. 

Bölgede tehlikeye maruz kalan nüfus (insan, hayvan, bitki ve çevresel oluşumlar) belirlenmeli, 

Bu nüfusun etkilenebilirliği (hassasiyet düzeyi ve farkındalık, önlem almış olma gibi uyum kapasiteleri) ölçülmeli, 

Duyurular » Duyurular ve Diğer | Denizli Tabip Odası

Gerçek Risk Tahmini Yapılmalıdır 

•       Kümülatif etki araştırılmalı (Sadece patlamanın yarattığı etki değil, ortama salınanların ortamda daha önce var olan etkenlerle birlikte etkisinin ölçülmesi. Örneğin; ani ve sürekli gaz çıkışı ortamda bulunan mevcut hava kirliliği parametreleri ile ne düzeye çıktı? Yayılan su tarım arazilerinde kullanılan pestisit ile birleşip yer altı ve yüzeyel sulara, kuyulara etki etti mi? Gibi) 

•       Jeotermal sektörü ve sağlık sektörü birlikte ortak araştırma ve/veya çalışmaya başlamalıdır. 

•       Tesis yakınında ve kontrol bölgelerinde seçilen örnek nüfuslar izlenmeye başlanmalı, periyodik jeotermal-sağlık ilişkisi raporlanmalıdır. 

•       Bölge-şehir-mahalle düzeyinde «sağlığın jeotermal enerji belirleyicileri» başlığıyla parametreler belirlenip, insan, hayvan, bitki ve yaşam alanları izlemeye alınmalıdır. 

Bu Kan Emiciye Dikkat! 200'ün Üzerinde Hastalık Taşıyor! Bu Kan Emiciye Dikkat! 200'ün Üzerinde Hastalık Taşıyor!

•       Denizli Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun gündeminde bu konu tartışılmalı ve halka yönelik resmi bilgilendirmeler, gerekiyorsa uyarılar yapılmalıdır.” 

Muhabir: Aslıhan Kılıçelli