Havuzda Yüzerken Sağlığınızdan Olabilirsiniz Havuzda Yüzerken Sağlığınızdan Olabilirsiniz

Denizli'de Eczacı olan Ayduran konuya ilişkin şunları söyledi:“Çok basit bir konu hakkında bile yetkili, ilgili bir kişi ya da kuruma danışıldığında belli bir ücret karşılığı bu hizmet satın alınıyorken eczacılar eczanelerinde ücretsiz sağlık danışmanlığına ilaveten reçete girişi esnasında muayene ücreti gibi hastane ve doktorun tedavisinin neticesi devlet adına tahsilat yapmakta uzunca bir süredir yasal olarak ilacın satışının tek adresi olan, 84 milyonun tamamına hizmet sunan, 29 bin eczanede kendileri, aileleri ve  çalışanlarıyla birlikte yaklaşık 300 bin nüfusa sahip olan eczacıların eczanelerini kapatma riskiyle karşı karşıya olmalarının başlıca sebeplerini şöyle söyleyebiliriz” diyerek açıklamasına devam etti. Ayduran : “İlacın fiyatı, kar oranı, satış kuralları ve ödeme kurallarını devlet belirlemektedir ülkemizde. ilacın eczanelerde ve eczacının yetki ve sorumluluğunda satıldığı ülkemizde 2009 yılında "İlaç Fiyat Kararnamesi" ile bir düzenlemeye gitmiştir devletin ilgili kurumları. İlacın fiyatı, ecza deposu ve eczacı karlılığı, ilacın fiyatının zaman içinde ne kadar artacağı, talebe göre gerektiğinde ilaç fiyatlarının düşürülmesi gibi konuları içeren, 13 yıl öncesinin ekonomik koşullarına göre hazırlanan kararname bu günlere kadar uygulana gelmiştir. Sağlık Bakanlığı'nın yetkisi dâhilinde ilaç fiyat kararnamesinde ilaç fiyatları belirleniyorken devletle eczanelerin yaptıkları toplu reçete sözleşmelerinde muhatabı olan Çalışma Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu ise sözleşme dönemi içerisinde ayrıca kamu kurum iskontosu yaparak ilacın resmi reçete satış bedelini kendisi belirlemektedir. Dönem dönem  ilave iskontolar yapan SGK eczanelerin satın alıp raflarına koyduğu ilaç fiyatlarında iskontoyu artırarak kendi giderini azaltma yoluna başvururken 29 bin eczacının da ödemesini yapıp tek alıcısı olan devlete ilacını satarken zararına hizmet vermesine sebep olmaktadır. ”

Editör: Fatma Haytan