Denizli’nin Acıpayam ilçesi Alcı mahallesinde yapılması planlanan Hidroelektrik santrali (HES) projesi için vatandaşlar tarım alanlarının zarar göreceği, bölgedeki suyu artık kullanmayacakları endişesiyle hukuk mücadelesi başlattı.  

Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı 

Edinilen bilgilere dün Acıpayam’ın Alıcı mahallesinde sivil toplum örgütleri ve avukatlar vatandaşlarla bilgilendirme toplantısı yaptı. Öncesinde ise vatandaşlar yapılması planlanan HES projesinin ÇED olumlu kararı verilmesine karşın verilen ÇED kararının iptali için Denizli 2. idari Mahkemesi'nde dava açmıştı.  

Denizli’de İlçe Belediyesi 63 Taşınmazı Satışa Çıkardı Denizli’de İlçe Belediyesi 63 Taşınmazı Satışa Çıkardı

Köylü İstemiyor 

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise konu ile alakalı, “Burada doğal güzelliklerimiz yok olacak. Çevrede tarım arazileri var su zaten çiftçiye yetmiyordu artık hiç kullanamayacak. Bu topraklar tarım açısından çok verimli. ÇED’in iptali için dava açtık keşif yapıldı bilir kişi raporunu bekliyoruz. Köylü burada Hidroelektrik santrali istemiyor” dedi.  

“Hayatımız Tamamen Değişecek” 

İlhan Ergen ve Alcı muhtarı Davacı Ramazan Koca’nın Denizli 2. İdare Mahkemesine ilettiği yazı da ise “Sayın mahkemenizin 2024/91 sayılı dosyasında CED raporunun iptali için başvurmuş bulunmaktayız. Tek geçim kaynağımız olan ekip diktiğimiz tarlalarımızın ve bu tarlaları sulamada kullandığımız Dalaman çayı suyunun şirketçe kullanılması sonucu hayatımızın tamamen değişeceği, rezervuarlı olarak yapımı planlanan HES’in oluşturacağı çamurlu bataklığın doğal hayatı geri dönülemez şekilde bozacağı, ayrıca raporun ilk kısmında belirtilen  13.80 m regülatör yüksekliğinin ilerleyen sayfalarda 23 metre olarak belirtilmesi ile rezervuar alanının bir baraja dönüştürülmesi ve binlerce dönüm arazimizin tarım alanı olmaktan çıkarılacağı da açıktır. 

Daha önce aynı çay üzerinde çok yakın mesafede Dalaman çayına ilave olarak Kırkgeçen çayı ve devamında Hüsniye çayının da birleştiği noktada yapımı planlanmış Sandalcık Sami Soydan barajı, tüm hazırlıkların bitmesi sonucu 2008 yılında ihale edilmiştir, şirket tarafından yapılmayınca 2013 yılında tekrar ihale edilmiş ve sonuçta yapımından vazgeçilmiştir. Kamulaştırmalar sebebiyle Sandalcık köyü şu an yarı virane haldedir.( Özellikle gençler olmak üzere köy halkının bir kısmı göç etmiş çoğu yaşlı olmak üzere bir kısmı ise halen mevcut köyde yaşamaya devam etmekte olup demografik yapı bozulmuştur.) Karaismailler HES’ten 6 kat daha fazla enerji üretimi planlanan Sami Soydan barajı bile iptal edilmiştir. Bilirkişi heyetince Karaismailler HES için yapılacak olan değerlendirmede iptal edilen SANDALCIK SAMİ SOYDAN BARAJI’nın durumunun da göz önünde bulundurulmasını, çok daha az enerji üretecek ve çevreye geri dönülemez şekilde çok daha fazla zarar verecek bu HES ile ilgili ÇED raporunun iptali kararını vermenizi ekte imzası bulunan köylülerimiz adına arz ederiz. Saygılarımızla” ifadeleri yer aldı.  

Muhabir: Aslıhan Kılıçelli