Yardım nafakasından bahsetmeden önce, diğer nafaka türlerini de kısaca tanımlamak gerekmiştir. Tedbir nafakası; boşanma davası açılmadan önce veya açıldıktan sonra, bir eşin diğer eşten veya 18 yaşını doldurmamış çocukların geçinmesini sağlamak için hükmolunan nafaka türüdür.

İştirak nafakası; boşanma davası neticesinde velayet hakkı kendinde olan eşin, velayet hakkına sahip olmayan eşten müşterek çocuklarının geçim ve gözetimi için çocuğun giderlerine katılmasını sağlamak üzere talep ettiği nafakadır.

Yoksulluk nafakası; evliliğin boşanma ile sona ermesine müteakiben şartları oluşan eşin, boşandığı eşten boşanma sonucunda uğradığı yoksulluğa istinaden talep ettiği nafaka türüdür.

Yardım nafakası ise; boşanma davası yahut evlilik ile bir ilgisi bulunmayan, bir kimsenin yardım etmediği takdirde yoksulluğa düşecek olan altsoy ve üstsoyu ile kardeşlerine ödemekle mükellef olduğu nafaka türüdür.

Yardım nafakası her ne kadar altsoy ve üstsoy ile kardeşlerinden istenilebilecek bir nafaka çeşidi ise de Medeni Kanunumuzda geçerli zümre sistemi uyarınca bu nafaka miras sırasına göre istenebilecektir. Yani kişinin çocuğu var ise, çocuğuna başvurmadan önce kardeşine yardım nafakası davası açması halinde bu dava reddolacaktır. Yine yardım nafakası davası sonucunda hakim, Medeni Kanun uyarınca ileri yıllarda bu nafaka bedelinin ne miktarda değişeceğine de karar verebilecektir.

Buradan hareketle, örnek vermek gerekirse;

18 yaşından küçük çocuğun velayeti annesinde ise, babasından aldığı nafaka iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası, 18 yaşına kadar geçerli olmaktadır. Çocuk, 18 yaşını geçmiş ve yasal şartlar oluşmuş ise Yardım Nafakası davası açarak babasından nafaka almaya devam edebilecektir.

Normal şartlarda çocuk, eğitim ve öğretimine devam etmekte ise üst soyunun nafaka ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Fakat bu eğitim öğretimin 2 yıllık yüksekokul yahut 4 yıllık fakülte olması önem taşımamaktadır. Hatta Yargıtay’ın bazı içtihatlarında üniversite mezunu gençlerin, kendi mesleğine yönelik iş bulamayıp cüzi miktarlarda para kazandığı başka işleri yapması halinde bile yardım nafakasına hükmedilebilmektedir.

Anlatmaya çalıştığım üzere, nafaka halk arasında bilinenin aksine çeşitlilik arz ettiği gibi, her nafaka türünde dikkate alınması gereken hususlar bulunmaktadır. Dolayısıyla, bu tarz uyuşmazlıklarda bir avukat ile çalışılması hak kayıplarının azalmasını sağlayacaktır.