Aileden miras kalan tapuların devri ve sahiplik durumlarına ilişkin yapılan düzenlemeler, emlak sektöründe önemli bir değişimi beraberinde getiriyor. Tapu sahiplerinin belge taleplerine zamanında yanıt vermeleri ve gerekli prosedürleri eksiksiz bir şekilde tamamlamaları önem arz ediyor.

Belge yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve tapu sahipleri için önemli değişiklikler getirdi. 15 günlük bir süre belirlenerek tapu sahiplerinden bu belgelerin isteneceği duyuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yeni yönetmelikle birlikte çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinin kayıt altına alınması için oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) kullanımı konusunda bazı ayrıntılar açıklığa kavuşturuldu.

Kredide Yeni Dönem! Ortak Konut Kredisi Dönemi Kredide Yeni Dönem! Ortak Konut Kredisi Dönemi

Getirilen yenilikler arasında çiftçilerin ÇKS'ye kayıt altına alınması, denetimlerin yapılması ve sistemlerin güncellenmesi gibi konular yer alıyor. Mevzuatta yapılan en önemli değişikliklerden biri de hangi mülklerin sözleşmeye tabi olmasıdır.

Bu bölgeler, üretim yılına ait uydu görüntüleri veya sertifikasyon kurulları tarafından belirlenir. Ancak, üretim yılı içerisinde mirasçıların veya hissedarların şirket kapsamındaki taşınmaza transfer etmeleri halinde, bu transferler dikkate alınarak haklı paylara karşılık gelen alanlar için söz konusu taşınmazın kayıtları tamamlanacaktır. Sadece miras yoluyla edinilen mallar ve yazılı belgelere dayalı uygulamalarla ilgili bazı düzenlemeler vardır.

SÜRE VERİLDİ

Hissedarların veya mirasçıların, arazi mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle, senetle başvurarak getirdikleri ve veraset yoluyla edindikleri taşınmazlar, içinde bulunulan üretim yılından dönem sonuna kadar geçerli olan kayıtlar şirketten silinir.

Tapu siciline kayıtlı malın sahibi öldüğünde, miras hakkı teslim edilmemiş arazi devredilmemiş arazi durumuna dönüşecektir. Mirasçı, henüz almadığı bu mülklere ilişkin bilgilerin tapu siciline işlenmesini talep ederek, mirasçılık belgesi için başvuru yapacaktır.

Miras yoluyla edinilen bir mülkte sahip olunacak sermayeniz yoksa, hissedarlarınızla bir kira sözleşmesi veya vaat yapmanız gerekebilir. Eğer miras yoluyla edinilen arazinin sahiplik yüzdesi belirsizse, bu durumda bir kira sözleşmesine ihtiyaç duyabilirsiniz. Tüm hissedarlarınızla bir kira sözleşmesi veya anlaşma yapmanız önemlidir.

Kaynak: HABER MERKEZİ