Yaşamın içinde miras intikali konusu herkesin karşılaşabileceği bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir durumla karşılaşan insanlar bu işlemi nasıl yapabileceklerini elbette daha önce yapmadıkları için bilemiyorlar. Gayrimenkul mirası kalan kişiler bu mirasın kendilerine intikalini hangi işlemlerle yapabileceklerini araştırıyor. Tapuda miras intikali işlemi yapacak kişilerin önceden bilmeleri gerekenler nelerdir?

Denizli, İsrail’in Gazze’de Yaptığı Katliamı Haykırdı! Denizli, İsrail’in Gazze’de Yaptığı Katliamı Haykırdı!

TAPU İNTİKALİNDE HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

Ev, arsa, arazi gibi gayrimenkullere miras yoluyla sahip olanların bu miras haklarını kendi üstlerine intikal ettirmeleri gerekiyor. Miras intikal işlemi yapıldığı andan itibaren o kişiler gayrimenkulün tam olarak sahipleri olacaklardır. Öncelikle bu işlem Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleştirilebilmekte. Miras intikali işlemi yapılırken bazı belgelere de ihtiyaç duyulmaktadır. Gerekli belgeler şunlardır.

Miras intikali için ilk olarak elbette yasal bir kimlik belgesine ihtiyaç vardır. Eğer intikal mirasçı kişinin vekili tarafından yapılacaksa o kişiye ait kimlik belgesi istemektedir. Bunun yanında eğer intikal işlemi temsilci üzerinden yapılacaksa bu temsile dair belge istenir. Yani kısaca işlemleri bir avukat yürütecekse, avukat aldığı vekaletnameyi ibraz ederek işlemi yapabilecektir.

VERASET BELGESİ 

Miras intikalinin gerçekleşmesi için veraset belgesi de gerekmektedir. Veraset belgenizi sulh hukuk mahkemesinden ya da noterden almanız şarttır.. Bu belgenin aslı veya onaylı örneği ile işlemlerinizi tamamlayabilirisiniz.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI POLİÇESİ

Eğer intikal edecek miras bina gibi bir yapı ise Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi de bu işlemler sırasında tarafınızdan istenir.

MİRAS İNTİKAL İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Miras intikali için tüm belgeler hazırlandıktan sonra mirasçılardan birisinin  E-devlet üzerinden Web tapu yazarak çıkan  başvuru sayfasından başvuru yapması yapması gerekiyor. Başvuru yapıldıktan sonra  sms yoluyla döner sermaye ücreti tapu müdürlüğü tarafından başvuru yapan kişiye bildirilir. Bu ücret yatırıldıktan sonra Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün verdiği randevu saatinde işlem yapacak kişiler, ilgili Tapu Müdürlüğü'ne giderek imza aşamasındaki işlemleri tamamlayarak miras intikal işlemlerini tamamlayabilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ