PAÜ’den Çameli Belediyesi’ne Tasarım Eğitimi Desteği PAÜ’den Çameli Belediyesi’ne Tasarım Eğitimi Desteği

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalarına Yönelik “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı” Kapsamında Sunulan Projelerin Bilimsel Değerlendirme Sonuçları Açıklandı 

Cumhuriyetimizin tarihsel, kültürel, siyasal, toplumsal ve ekonomik dinamiklerini anlamayı ve gelecek vizyonuna yeni perspektifler sunmayı amaçlayan araştırma projelerini desteklemek üzere; Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülen 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı”na sunulan projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı 

Yapılan değerlendirme sonucunda, 87 proje önerisinin desteklenmesine, 3 proje önerisinin ise başvuru sahiplerine iletilecek bilimsel değerlendirme raporlarında belirtilen eksikliklerin tamamlanması koşuluyla şartlı olarak kabul edilmesine karar verildi. 

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalarına Yönelik verilen desteklere Pamukkale Üniversitesi ’de ‘Olası İstanbul Depremine Karşı Milli Saraylar, Harbiye Mektebi ve Deniz Müzesi'ndeki Sanat Eserleri İçin Koruma ve Sergileme Mekânları Tasarım Kılavuzu’ kapsamında desteklenmeye hak kazandı.  

Muhabir: Aslıhan Kılıçelli