HÜR SEN Konfederasyonuna bağlı Hürriyetçi Eğitim Sen, Pamukkale Üniversitesi’nde ‘son günlerde yaşanan gelişmeler’ ile ilgili basın açıklaması kararı almış ve üniversite çalışanlarını yarın 12.00- 13.00 saatleri arasında rektörlük önü tören alanına davet etmiş. 

Hürriyetçi Eğitim Sen Pamukkale Üniversitesi Temsilcisi Ferit Yıldız’a son günlerde yaşanan gelişmelerin ne olduğunu sorduk. Hürriyetçi Eğitim Sen Pamukkale Üniversitesi Temsilcisi Ferit Yıldız konuyla ilgili bakın ne dedi? 

Çivril’de Bayram Namazı Kaçta? Çivril’de Bayram Namazı Kaçta?

Ferit Yıldız, “Örnek vermek gerekirse, Üniversitemizde yıllardır çalışan ve kadro bekleyen personelimiz varken, bu kadrolardan birisine Belediyeden birinin Üniversite Hastanesine ataması yapılmış, bir iki gün içerisinde de bu kişi Üniversite Genel Sekreter Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Bu durumun, ilerleyen dönemde de yine aynı şekilde Denizli’deki belediyelerden personel atamalarının yapılacağı duyumlarının olması, sonucun da Pamukkale Ünivesitesini “belediyeden ayrılanlar üniversitesi” haline getirmesi muhtemeldir. Neticede Üniversitemize yıllarca emek vermiş personelimizin, çalıştıkları kuruma karşı aidiyet duygusunun yok olacağı ve çalışma verimlerini düşüreceği açıktır. Sendika olarak yaşanan bu gelişmelere anlam vermekte güçlük çekmekteyiz” dedi.  

“Üniversite İçinde Deprem Etkisi Yaratmış Durumdadır” 

Hürriyetçi Eğitim Sen Pamukkale Üniversitesi Temsilcisi Ferit Yıldız, “Pamukkale Üniversitesi geçtiğimiz aylarda Yükseköğretim Kurulu tarafından yürütülen akreditasyon süreçlerini tamamlamış ve YÖK tarafından yapılan denetimler sonucunda akredite üniversiteler arasında yerini almıştır.  

Akredite bir üniversite olmak ulusal ve uluslararası ortamda Pamukkale Üniversitesi açısından çok önemli bir etiket olmakla beraber, saygınlık ve kalite açısından da bir değer olarak karşımıza çıkmaktadır. Pamukkale Üniversitesi Yükseköğretim Kurulundan akreditasyon süreçlerini geçerek iki yıl süreli kalite belgesi almaya hak kazanmıştır. Kalite süreçlerinin olmazsa olmazı ileriye dönük planla, uygula, kontrol et ve önlem al olmak üzere dört aşamalı PUKO formlarından geçmek suretiyle YÖKAK kuruluna garanti verilmiştir. PAÜ Personel Daire Başkanlığı da bu konuda personelin gelişimi, yükselmeler ile süreçleri ve diğer birçok alanda PUKO formlarını hazırlayarak sürece katkı sağlamıştır. Bu formların amacının personelin aidiyet duygusunu artırmak ve liyakate dayalı olarak görevde yükselme imkânı sağlamak olduğu bilinmektedir. 

Durum böyleyken, son günlerde Üniversitemizde yaşanan gelişmeler, akreditasyon sürecinde taahhüt edilenlerin tam aksi şekilde geliştiğini göstermektedir. Bilindiği üzere kalite standartlarının ve akreditasyonun en önemli aşamalarından birisi üniversitelerde kariyer ilerlemesinin hülle yöntemleriyle değil, liyakate dayalı adaletli ölçme ve sınav sistemleriyle yapılmasıdır. Ancak geçen hafta yaşanan bazı atamalar Üniversite içinde deprem etkisi yaratmış durumdadır. Daha geçen aylarda altına imza atılarak taahhüt edilen kaliteli üniversite olmak, akredite olmak gibi kavramların Üniversite Yönetimi tarafından ciddiye alınmadığı ve bu kavramların göstermelik yapıldığı izlenimi uyandırmaktadır” şeklinde açıklamalarda bulundu.  

Muhabir: Aslıhan Kılıçelli