Türkiye, kripto varlıkların hukuki altyapısını düzenlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Dün Meclis'e sunulan Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklikler Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, kripto varlıklar için muazzam önlemleri içeren bir adım olarak görülüyor. Teklif, Türkiye'nin kripto varlıklar alanında küresel bir öncü olma hedefi olduğunu gösterir nitelikte.

Teklifin detaylarına odaklanıldığında, küreselde yapılan uygulamaların dikkatlice incelenmesinin ardından hazırlandığı fark ediliyor. Bu uzun soluklu çalışma, sektördeki değişen dinamiklere ve uluslararası standartlara uygun bir düzenleme oluşturmayı hedefliyor. İşte kanun teklifiyle ilgili merak edilenler...

1- KRİPTO VARLIKLARIN HUKUKSAL ZEMİNİ NEREDE OLUŞACAK?

Kripto varlıklara dair yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alacak. Bu teklifle birlikte, kanuna kripto varlıklara özgü tanımlar eklenerek sektöre dair net bir çerçeve oluşturulacak.

2-KRİPTODA HİZMET SAĞLAYICILARI HANGİ BİÇİMDE FAALİYET GÖSTERECEK?

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyet gösterebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin almaları gerekecek. Ayrıca, kuruluş süreçlerinde teknolojik altyapı ve bilgi sistemlerinde uygunluk da aranacak.

3- FİYATLARIN OLUŞUMU NASIL PLANLANACAK?

Platformlarda fiyatlar serbest piyasa koşullarına göre oluşacak. Ancak, platformlar işlemlerin şeffaf ve adil bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için belirli kurallara tabi olacaklar.

4- FON VE CÜZDAN KAYITLARI HANGİ ESASLARA UYULARAK YAPILACAK?

Müşterilere ait cüzdan ve fon transferleri kayıtları güvenli ve erişilebilir şekilde tutulacak. Bu kayıtların doğruluğu ve gizliliği sağlanacak ve ilgili düzenlemelere uyulacak.

5- VARLIKLAR VE NAKİTLERE İLİŞKİN DÜZENLEMEDE NELER OLACAK?
 
Müşterilerin kripto varlıkları, tercih etmeleri halinde kendi cüzdanlarında tutulacak. Ayrıca, müşterilere ait nakitlerin bankalarda tutulması zorunlu hale gelecek.

6- YERİNE GETİRİLMEYEN YÜKÜMLÜLÜKLERDE KİM SORUMLU TUTULACAK?

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları, hukuka aykırı faaliyetlerinden ve yükümlülüklerini yerine getirememelerinden doğan zararlardan sorumlu olacaklar.

7- KRİPTO VARLIKLARA EL KONULMASI MÜMKÜN OLACAK MI?

Müşteri varlıkları, hizmet sağlayıcıların borçları nedeniyle haczedilemeyecek ve müşteri haklarını korumak adına çeşitli önlemler alınacak.

8- İZİNSİZ FAALİYET GÖSTERENLERİN CEZASI NE OLACAK?

İzinsiz faaliyet gösterenler ciddi cezalara çarptırılacaklar. Bu kişiler, hapis ve adli para cezaları ile karşı karşıya kalacaklar.

Yabancılar Türkiye'ye Güveniyor: Gri Listeden Çıkarken Kimse İtiraz Etmedi Yabancılar Türkiye'ye Güveniyor: Gri Listeden Çıkarken Kimse İtiraz Etmedi

9- VERGİ VE HİZMET BEDELİ ALINACAK MI?

Düzenleme kapsamında vergilendirme yapılmayacak, ancak platformlardan bir hizmet bedeli alınacak ve gelirlerin belirli bir kısmı SPK ve TÜBİTAK'a aktarılacak.

10- KANUN YÜRÜRLÜĞE GİRİNCE SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte mevcut işletmeler, belirlenen şartları yerine getirerek izin almak zorunda olacaklar. Aksi takdirde, tasfiye sürecine girecekler ve müşterilerin hakları korunacak.
 

Kaynak: HABER MERKEZİ