SGK, 18 kritik hastalığı erken emeklilik için geçerli sayarak önemli bir düzenleme yaptı. Kanser, beyin tümörleri, organ nakli gibi hastalıklarla mücadele eden sigortalılar, belirli şartları yerine getirerek gün ve yaş beklemeden emekli olabilecekler. Bu düzenleme, ciddi sağlık sorunları nedeniyle iş gücünü kaybeden bireylere büyük bir destek sağlıyor. Başvurular, gerekli belgelerle birlikte SGK'ya yapılacak.

SGK tarafından açıklanan 18 hastalıkla erken emeklilik hayali gerçeğe dönüşüyor. Bu hastalıklardan birine sahip olan sigortalılar, belirli şartları yerine getirerek erken emeklilik başvurusunda bulunabilecekler.

Moto Kuryelere Vergi geliyor! Moto Kuryelere Vergi geliyor!

Sigortalı olarak çalışan kişiler çeşitli sağlık sorunları nedeniyle de erken emeklilik sahip olabiliyor.

Bu olasılıklar doğrultusunda da sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde sağlık sorunlarına da bağlı olarak çıktığı ifade edildi. Sağlık sorunlarının da kişilerin normal çalışma kapasitelerini sürdürememeleri sebebiyle de erken emeklilik seçeneği de devreye giriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu malulen emekli olunabilecek hastalıklar listesini noktası virgülüne paylaşıldı.

İş yaşamında başlayanların hayatlarında çeşitli dönemlerde sağlık sorunlarıyla karşılaşma olasılığı her zaman mevcut.

Erken emeklilik, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını devam ettiremeyen bireyler için sunulan önemli bir sosyal güvenlik mekanizmasıdır. Malulen emeklilik, çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden kişilere yönelik, yaşamlarını sürdürebilmeleri için sunulan bir hak olarak tanımlanır. Bu durum, ciddi sağlık problemleri nedeniyle normal çalışma kapasitesini sürdüremeyen kişilere tanınan ve yaşam kalitelerini korumaları adına büyük önem taşır.
SGK 18 hastalık seçti: Bunlara yakalanan gün ve yaş beklemeden emekli olacak 447

HASTALIK LİSTESİ BELLİ OLDU

SGK, erken emeklilik için bazı hastalıkları öncelikli olarak tanımlamıştır. İşte malulen emekliliğe esas teşkil edebilecek sağlık sorunları:

Kanser

Epilepsi

Parkinson hastalığı

Beyin tümörleri

Behçet hastalığı

Organ nakli

AIDS

Tüberküloz

Siroz

Zeka geriliği

Şizofreni

Bipolar bozukluk

Multipl skleroz (MS)

Serebral palsi

Felç

Uzuv kayıpları

Demans

Görme kaybı

Bu hastalıklar, erken emeklilik için belirlenen kriterler arasında yer almakta ve SGK tarafından öncelikli olarak değerlendirilmekte.

Malulen emeklilik hakkından faydalanmak için yerine getirilmesi gereken bazı kritik şartlar bulunmaktadır:

Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması
En az 1800 gün prim ödemiş olması
Maluliyet durumunun sigortalı olarak işe başladıktan sonra meydana gelmiş olması
Maluliyetin, maluliyet raporu ile resmi olarak belgelenmesi
Emeklilik başvurusu için en az %60 oranında iş gücü kaybının olması
Bu şartları yerine getiren bireyler, SGK'ya başvurarak malulen emeklilik hakkından faydalanabilirler.

SÜREÇ BU ŞEKİLDE İŞLEYECEK

Malulen emeklilik başvuru süreci, belirli adımları içermektedir. Öncelikle, maluliyet raporu alınması gerekmektedir. Bu rapor, devlet hastaneleri veya SGK tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşları tarafından verilmektedir. Raporun alınmasının ardından, SGK'ya başvuru yapılır. Başvurunun değerlendirilmesi sonucunda, şartları sağlayan bireyler malulen emekli olabilirler.

BUNLARI BİLMENİZ ŞART

SGK tarafından belirlenen hastalıklar nedeniyle malul duruma düşen bireyler, erken emeklilik hakkından faydalanabilirler. Bu hak, ciddi sağlık sorunları yaşayan kişilerin yaşam kalitelerini korumaları açısından büyük önem taşımaktadır. Malulen emeklilik başvurusu yapacak olan bireylerin, belirlenen şartları yerine getirmeleri ve gerekli belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. SGK'nın bu konudaki düzenlemeleri, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatını sürdüremeyen bireylere büyük bir destek sağlamaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ