Laiklik ve bilim karşı müfredatı reddediyoruz diyerek yapılan yürüyüşe Denizli Laiklik Platformu üyeleri Sivil Toplum Örgütü üyeleri, veliler ve vatandaşlar katılım gösterdi Denizli Valiliği önünde başlayan yürüyüş Çınar Meydanında son buldu.  

Laiklik Ve Bilim Karsiti Mufredati Reddediyoruz Diyerek Yuruduler6

PAÜ’den Çameli Belediyesi’ne Tasarım Eğitimi Desteği PAÜ’den Çameli Belediyesi’ne Tasarım Eğitimi Desteği

Gerçekleştirilen yürüyüşte katılımcılar ücretsiz eğitim, patronlara değil eğitime bütçe, mülakata hayır diyerek taleplerini sıraladı.  

Laiklik Ve Bilim Karsiti Mufredati Reddediyoruz Diyerek Yuruduler4

Yürüyüşün sona ermesinin ardından yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:  

                    

''26 Nisan 2024’te MEB  “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” adını verdiği ve on yıllık çalışmanın ürünü olduğunu iddia ettiği bir eğitim programı taslağı yayımladı. Bakanlık böyle önemli bir konu için bir haftalık süre verip yangından mal kaçırırcasına kuruluşlardan ve kişilerden görüş bildirmesini istedi.
Öncelikle şunun altını çiziyoruz. Kullanımdan kalkan “maarif” sözcüğünün bugünkü karşılığı  “EĞİTİM”dir.  Yalnızca bu programın adı bile iktidarın ülkemize ve halkımıza ne kadar yabancılaştığının kanıtı niteliğindedir.
Eğitimde program geliştirme bilimsel bir çalışmadır. Tarikat ve cemaatleri ‘”sivil toplum örgütü“ olarak gören ve onlarla protokoller imzalayarak küçücük çocuklarımızla buluşturan bir anlayış bilimsel bir eğitim programı yapamaz.
Düşünme ve sorgulama becerisi geliştiren FELSEFE alanına 67 sayfa ayrılırken din öğretimine 572 sayfa ayıran bir program çağımızın ve çocuklarımızın gereksinimlerini karşılayamaz.
Tekrar söylüyoruz miadını doldurmuş eğitim politikaları ve dogmatik bilgilerle bugünün çocuklarını eğitemezsiniz. 
Çeyrek yıldır yazboza çevirdiğiniz eğitim politikalarınızı kabul etmiyoruz. Anayasamızın 42. maddesine göre eğitim ve öğretim, Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda çağdaş bilim ve eğitim esasına göre yapılır. Laiklik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde anayasal bir zorunluluktur, vazgeçilemez. Devletin dini olmaz, devlet tüm dinlere ve inançlara eşit mesafede olmalıdır. Millî Eğitim Bakanlığı eğitim sistemini dinî esaslara göre kuramaz. Laiklik tartışmaya açılamayacağı gibi ücretsiz, bilimsel, nitelikli, kamusal eğitim hakkı da tartışmaya açık değildir.
Bu müfredat programı ile laik ve bilimsel eğitim geri plana itilmiştir; bu program adeta düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlanmıştır.
 Öğretim programlarında bilimsel eğitim ile ilgili pek çok nokta özenle “sadeleştirme” ya da “ayıklamaya” tabi tutulmuştur ancak siyasi iktidarın kendi bekası için hedeflerini açık ve gizli (örtük) amaç ve değerler üzerinden ders kitaplarına yerleştirme çabası içinde olduğu görülmektedir. AKP iktidarının istediği insan modeli yazık ki yurttaş değil “kul” ya da “tebaa”dır. İktidarın eğitim-öğretime bakışını ve sicilini 4+4+4 sürecinden biliyoruz. Sicili bozuktur. Çocuklarımızın eğitiminde telafisi güç olumsuzluklar yaratacak bu müfredat değişikliği kabul edilemez. İktidarın siyasal-ideolojik hedeflerini gözeten bir çerçevede tasarlanan bu model laiklik ve bilim karşıtı nitelikler içermektedir. 
Oysa eğitim-öğretim bir ülkenin en hassasiyetle üzerinde durması gereken alanların başında yer almaktadır.  Bütünlükten yoksun, dar siyasi çıkarları gözeten ve dinî referanslarla şekillendirilmeye çalışılan bu program taslağı ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için tehlike barındırmaktadır.
Eğitim-öğretim alanı içerisindeki program değişiklikleri tüm toplumsal kesimlerin, bilimsel odakların, sendikaların, paydaşların geniş mutabakatı ile ve ihtiyaçlar doğrultusunda hayata geçirilir. Görülüyor ki bakanlık sermayenin, cemaat ve tarikatların ihtiyaçlarını gözetmekte, bu doğrultuda eğitim alanına sil baştan yeni bir saldırı gerçekleştirmektedir.
Çocuklarımızdan ve okullarımızdan elinizi çekin!
Eğitim rantçıların at koşturduğu bir alan olamaz!
Değerler eğitimi adı altında çocuklarımızın değerleri ile oynadınız bu ad altında cemaatleri, tarikatları okullarımıza soktunuz. Evrensel değerler yerine İslam dininin değerlerini dayattınız.
ÇEDES ile öğretmenlerimizi hiçe saydınız, imamları okula soktunuz. 
Tüm anne ve babalara, öğrenci velilerimize çağrıda bulunuyoruz, çocuklarımıza ve okullarımıza sahip çıkalım. Öğrencilerimizi okullardaki yasalara ve bilime aykırı projelerden, uygulamalardan uzak tutalım, okul yönetimlerini denetleyelim, gerektiğinde dilekçeler verelim, suç duyurularında bulunalım. Önce çocuklarımızın geleceğine, sonra da ülkemize, laikliğe ve Cumhuriyetimize sahip çıkalım.
Bizler tüm toplumu ikna eden gerekçelere sahip açık ve sağlam bir hazırlık sürecinden geçmiş; geniş ve şeffaf bir toplumsal katılımın sağlandığı ve pilot uygulama ile denenerek yapılacak bir eğitim ve öğretim programı istiyoruz.
Bu isteklerimizi karşılamayan ve çağın gereklerine uymayan laik ve bilimsel eğitimi göz ardı eden 
“Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı Taslağı”nı çöpe atıyoruz!
SKANDALLAR LİSTESİ
11 Kasım 2023 tarihinde Batman’da öğrenciler cami temizliğine götürüldü.
20 Aralık 2023 tarihinde Muğla’nın Menteşe ilçesinde öğrenciler mezarlığa götürüldü.
21 Aralık 2023 tarihinde Kocaeli’nde anaokuluna cami imamı getirildi.
23 Aralık 2023 tarihinde Konya’nın Karatay ilçesinde özel eğitim öğrencilerine imam cübbesi giydirildi.
11 Ocak 2024 tarihinde Muğla’nın Dalaman ilçesinde öğretmen ve öğrenciler sabah namazına götürüldü.
10 Şubat 2024 tarihinde Bitlis’te bir ortaokulda öğrencilere, şeytan taşlama provası yaptırıldı.
14 Şubat 2024 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesinde ÇEDES’in öğrenciler için tehlikeleri hakkında velileri bilgilendiren öğretmene uyarı cezası verildi.
26 Şubat 2024 tarihinde Kars’ta bir ortaokulda maket mezar kuruldu ve öğrencilerin ağıt yakması istendi.
29 Şubat 2024 tarihinde Isparta’da bir okulda çocuklara bıçak verildi, ellerine kelepçe takılıp fotoğraf çektirildi.
29 Şubat 2024 tarihinde İzmir’de Menemen Müftülüğü tarafından çocuklar mezarlığa götürüldü; gerici Menemen ayaklanmasından yargılanıp ceza alan tarikat şeyhi Esad Erbili’nin mezarı ziyaret edildi. Bu yapılan millî değerlerimize, ulus bilincine ve Cumhuriyet devrimlerine açık bir meydan okumadır.''

Laiklik Ve Bilim Karsiti Mufredati Reddediyoruz Diyerek Yuruduler5

Laiklik Ve Bilim Karsiti Mufredati Reddediyoruz Diyerek Yuruduler2Laiklik Ve Bilim Karsiti Mufredati Reddediyoruz Diyerek Yuruduler3

Muhabir: Aslıhan Kılıçelli