Yabancılar Türkiye'ye Güveniyor: Gri Listeden Çıkarken Kimse İtiraz Etmedi Yabancılar Türkiye'ye Güveniyor: Gri Listeden Çıkarken Kimse İtiraz Etmedi

Bu taahhüt genellikle kira artışı veya evin satılması gibi durumlar nedeniyle kiracının yerini boşaltmasını isteyen ev sahipleri tarafından kullanılır. Kiracılar, bu tür taahhütlerin varlığında ev sahibinin belirlediği süre içinde evi boşaltmak zorundadır. Aksi takdirde, ev sahipleri hukuki süreç başlatarak kiracıları anında kapı dışarı edebilir. Bu nedenle, kiracılar ve ev sahipleri arasında tahliye taahhüdü konusunun açıkça belirlenmesi ve karşılıklı anlaşmanın sağlanması önemlidir.

Türkiye'de tahliye taahhüdü, Yargıtay'ın kararlarına ve mevzuata uygun olarak belirli şartlara bağlıdır:

Kiralama sözleşmesinde tahliye taahhüdüne ilişkin hükümlerin açıkça belirtilmiş olması gerekir. Aksi halde tahliye talebi geçersiz sayılabilir.

Kiralanan mülkün tahliyesi için belirli yasal süreler öngörülmüştür. Bu sürelerin dikkate alınması önemlidir.

Tahliye talebinin yazılı olarak kiracıya iletilmesi gereklidir. Bu genellikle ihtarname şeklinde yapılır ve belirli bir süre tanır.

Tahliye talebi, hukuki bir dayanakla desteklenmelidir. Örneğin, kira sözleşmesinin sona ermesi veya belirli sebeplerle fesih hakkının olması gibi durumlar geçerli nedenlerdir.

Kiracının tahliye taahhüdüne itiraz etmesi durumunda, mahkeme kararıyla sonuçlanabilir. Bu süreçte Yargıtay'ın benzer durumlarda verdiği kararlar da önemlidir.

Tahliye taahhüdünün geçerli olması için gereken şartları şu şekildedir;

Tahliye taahhüdü yazılı olmalıdır.

Kiralananın teslim edilmesinden sonra ve kira sözleşmesinde belirtilen tarihten sonraki bir tarihe ilişkin olarak verilmelidir.

Tahliye taahhüdü, bizzat kiracı veya yetkili temsilcisi tarafından yapılmalıdır.

Tahliye için belirli bir tarih veya süre belirtilmelidir.

Tahliye taahhüdü, kiracının serbest iradesiyle verilmelidir, yani zorla veya baskı altında olmamalıdır.

Ev sahipleri, kira sözleşmesi sırasında kiracıya tahliye taahhüdü imzalatmaya zorlamak hukuka aykırı ve geçersizdir.

Ancak, tahliye taahhüdü geçerlilik koşullarını sağlıyorsa, ev sahibi herhangi bir gerekçe belirtmeksizin kiracıyı evden çıkarabilir.

Eğer kiracı kira sözleşmesi sırasında boş olarak verilen ve daha sonra doldurulan tahliye taahhüdünü kabul etmiş ve bunu kanıtlayamıyorsa, mahkeme genellikle kiracıyı ıslak imzası nedeniyle sorumlu tutabilir ve tahliye kararı verebilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ