Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı 2024 Yılı Ana Kararnamesi'nin duyurdu. Kararnameye göre 4 bin 9’u adli, 290’ı idari yargı olmak üzere 4 bin 299 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. HSK, 4 bin 299 hakim ve savcının görev yerini değiştirdiği açıkladı. 

Bu göre Denizli’de değişen hakim ve savcıların yeni görev yerleri ve yerlerine atanan isimler belli oldu. 

İşte o liste: 

DENİZLİ İDARE MAHKEMESİ 

Kübra DEMİR Afyonkarahisar İdare Mahkemesi Üyesi - Denizli İdare Mahkemesi 

Üyeliği 

Ahmet GÜNGÖR Şanlıurfa Vergi Mahkemesi Üyesi - Denizli Vergi Mahkemesi 

Üyeliği 

Barış ÜSTÜN Mardin Vergi Mahkemesi Üyesi - Denizli Vergi Mahkemesi Üyeliği 

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 

Vedat Kadri ÖZÜER Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 

Meral KAYAŞ İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Daire Başkanlığı 

Ünzüle ACAR Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı 

Şakir YILMAZ Aydın Cumhuriyet Başsavcı Vekili Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 

Cumhuriyet Savcılığı 

Cemal DUMAN Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 

Kayhan YILDIRIM Uşak Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Daire Başkanlığı 

Sevil BALCI Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

İlhan KÖSE Aydın Cumhuriyet Savcısı - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Semra DEMİRER Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Üyeliği 

Levent KENT Denizli Cumhuriyet Savcısı - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 

Cumhuriyet Savcısı  

Ahmet BULUT Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı 

Türkan BULUT Denizli Ticaret Mahkemesi Başkanı - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Daire Başkanlığı 

Yıldıray KAYIR Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Fatma DÜLGAR KENT Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Arzu SOFU KARAKAYA Isparta Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Tolga YAMALI Bodrum Cumhuriyet Savcısı - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 

Cumhuriyet Savcılığı 

Mehmet Zafer ÖZCAN Aydın Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Aydın SEVİM Denizli Cumhuriyet Savcısı - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Dr. Hayati PALLI Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Denizli Bölge 

Dr. Hayati PALLI Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı - Denizli Bölge 

Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı 

Yönel ÖZKAN Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Üyeliği 

Erkan ATAMAN Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Başkanlığı 

İlker SÜZEN Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Daire Başkanlığı 

Canip CİHANGİR Denizli Cumhuriyet Savcısı - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 

Cumhuriyet Savcılığı 

Duygu DİLEK Muğla Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Kemal USLU İzmir Cumhuriyet Savcısı - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Erman TOPAL Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Üyeliği 

Sevda AYDIN BÜLBÜL Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı - Denizli Bölge 

Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Muammer KOÇ Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Resmiye TURAN GÖKÇE Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge 

Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Gülbahar SOYBAŞ Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Üyeliği 

Hasan SOYBAŞ Konya Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Daire Başkanlığı 

Fatma Zehra ÇIĞTAY ŞAHİN Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi 

Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı 

Kenan İbrahim ÇELİK Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge 

Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Demet DİREKSİZ ATLAY Uşak Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Demet DİREKSİZ ATLAY Uşak Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Handan DAĞAŞAN TOPAL Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge 

Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Abdurrahman ÇOTUL İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Üyeliği 

Nilgün ÖZDAMAR Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Üyeliği 

Cihan Koray ÇİFTÇİ Denizli Cumhuriyet Savcısı - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 

Üyeliği 

Kadri ARSLAN Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Esra ÜRER Afyonkarahisar Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Songül OKAY Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Deniz NAS İzmir Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Başak PEKTAŞ Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Ramazan TÜRKMEN Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Elif ÇELİK Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Üyeliği 

Berna ESER Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Süleyman DURSUN Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Erhan YALÇIN Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Osman NAS İzmir Hâkimi – Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Esma MADRAN Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Yasemen GÜNDAY Alanya Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Muzaffer SENGELLİ Bodrum Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Melek KARACA Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Üyeliği 

Sinan ÇULLU Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı - (Adalet Bakanlığı Yetkili Tetkik 

Hâkimi - ) Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığı 

Mustafa ERDOĞAN Sivas Cumhuriyet Savcısı - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi 

Cumhuriyet Savcılığı 

Seçil KOMLU Kahramanmaraş Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Erkan DURHAN Denizli Hâkimi - Denizli Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Gülay UZDİL Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Üyeliği 

Sıddık SOYSAL Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı - Denizli Bölge 

Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı 

DENİZLİ ADLİYESİ 

Mustafa BALIK İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Denizli Cumhuriyet Başsavcı 

Vekilliği 

Kenan ATAKAN Eskişehir Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Adem ATASOY Bodrum Hâkimi - Denizli Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı 

Ali GÖL Salihli Cumhuriyet Savcısı - Denizli Cumhuriyet Savcılığı 

Çağlar DİLEK Muğla Cumhuriyet Savcısı - Denizli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği 

Adem ARSLAN Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Hâkimliği 

Barış ÇETİN Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi - Denizli Bölge Adliye 

Mahkemesi Üyeliği 

Devran GÜNDAY Alanya Cumhuriyet Savcısı - Denizli Cumhuriyet Savcılığı 

Fatma ATASOY Bodrum Cumhuriyet Savcısı - Denizli Cumhuriyet Savcılığı 

Abdullah GÜNEY Mardin Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Aynur GÜNEY Ömerli Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Bahattin ARIKAN Tekirdağ Ticaret Mahkemesi Başkanı 

Mahkemesi Başkanlığı 

Yasin Sencer GÜNEY Bursa Hâkimi – Denizli Hâkimliği 

Ertuğrul KOMLU Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcısı - Denizli Cumhuriyet 

Savcılığı 

Mehmet Ali BİÇİCİ Gaziantep Cumhuriyet Savcısı - Denizli Cumhuriyet Savcılığı 

Alican AKSU Develi Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı - Denizli Hâkimliği 

Funda CAN ALGA Nazilli Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Güldalı KESER Kilis Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Özal SAYAN Burhaniye Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Mustafa EKİCİ Milâs Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Tansu GÖKALP Çeşme Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Gökhan GÜZELTAŞ Kemalpaşa Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Yunus KÜÇÜKÇAKIR Dikili Cumhuriyet Savcısı - Denizli Cumhuriyet Savcılığı 

Ahmet ŞİŞİK Karaman Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Ahmet Ozan ŞUEKİNCİ Kaş Hâkimi – Denizli Hâkimliği 

Halil YANIKEL Bilecik Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Gülçin ÖNCÜ Hınıs Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Serhat KURT Kızıltepe Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Ekrem BATUR Kilis Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Esra ÇETİN Kastamonu Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Hacer Büşra TÜRKASLAN Nevşehir Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Burak UÇAR Osmaniye Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

Elife YAĞCI Ereğli(Konya) Hâkimi - Denizli Hâkimliği 

ACIPAYAM ADLİYESİ 

Ahmet Muhsin GÜLCAN Pazarcık Cumhuriyet Savcısı - Acıpayam Cumhuriyet 

Savcılığı 

Furkan AKBULUT Hakkâri Cumhuriyet SavciISI - Acıpayam Cumhuriyet Savcılığı 

Şih Ali YILDIRIM Yüksekova Cumhuriyet Savcısı - Acıpayam Cumhuriyet Savcılığı 

BULDAN ADLİYESİ 

Merve ÖĞÜT DÜŞÜNCELİ Zonguldak Hâkimi - Buldan Hâkimliği 

Süleyman Emre AKTAŞ Bayburt Cumhuriyet Savcısı - Buldan Cumhuriyet 

Savcılığı 

ÇARDAK ADLİYESİ 

Emre TORUN Ortaca Cumhuriyet Savcısı - Çardak Cumhuriyet Savcılığı 

ÇİVRİL ADLİYESİ 

Abdullah Furkan SÜNBÜL Kovancılar Cumhuriyet Savcısı - Çivril Cumhuriyet 

Başsavcılığı 

Kutay GÖNÜL Kocaeli Hâkimi - Çivril Hâkimliği 

Sena Damla YALÇIN GÖNÜL Kocaeli Hâkimi - Çivril Hâkimliği 

SARAYKÖY ADLİYESİ 

Mustafa YILDIRIM Çameli Hâkimi - Sarayköy Hâkimliği 

TAVAS ADLİYESİ 

Fatih BEZENİROĞLU Ağrı Cumhuriyet Savcısı - Tavas Cumhuriyet Savcılığı 

DENİZLİ'DEN GİDENLER İSE;

Tuncay ŞİMŞEKER Denizli Hâkimi - Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliği 

Olgun Sefa KILIÇ Kale(Denizli) Cumhuriyet Savcısı - Batman Cumhuriyet 

Savcılığı 

Oğuzalp KAVUZ Kale(Denizli) Hâkimi – Bartın Hâkimliği 

Hilal DOĞAN Denizli Hâkimi - Derik Hâkimliği 

Kubilay GÜNDÜZ Denizli Hâkimi – Hakkâri Hâkimliği 

Ömer İNCİRLİOĞLU Denizli Hâkimi - Çukurca Hâkimliği 

Akibe KARAHAN Denizli Hâkimi - Başkale Hâkimliği 

Ebru ÖZTÜRK Denizli Hâkimi - Şemdinli Hâkimliği 

İpek Şeyma SUİÇMEZ GÜNDÜZ Denizli Hâkimi - Hakkâri Hâkimliği 

Rumeysa TURSUN Denizli Cumhuriyet Savcısı - Dargeçit Cumhuriyet Savcılığı 

İnan YEŞİLIRMAK Denizli Hâkimi - Lice Hâkimliği 

Hacı Şammas ALTAN Acıpayam Cumhuriyet Savcısı - Bayındır Cumhuriyet 

Savcılığı 

Ahmet Cem KAPUCUOĞLU Acıpayam Cumhuriyet Savcılığı 

Ercan YEREBAKAN Buldan Hâkimi - Çerkezköy Hâkimliği 

VATANDAŞ İŞE GİTMEDEN MEMUR OLAN DANIŞMANI MERAK EDİYOR VATANDAŞ İŞE GİTMEDEN MEMUR OLAN DANIŞMANI MERAK EDİYOR

Muş Cumhuriyet  Savcılığı 

Ercan YEREBAKAN Buldan Hâkimi - Çerkezköy Hâkimliği 

Fatih ÖZBEK Çameli Cumhuriyet Savcısı - Osmaniye Cumhuriyet Savcılığı 

Büşra PURTUL SÖZEN Çameli Hâkimi – Posof Hâkimliği 

Ziya Can ARICA Çivril Cumhuriyet Savcısı - Hopa Cumhuriyet Savcılığı 

Furkan MEZARARKALI Çivril Hâkimi - Amasya Hâkimliği 

Yusuf DEMİR Çivril Cumhuriyet Savcısı - İpsala Cumhuriyet Savcılığı 

Büşra ÇINKIR Sarayköy Hâkimi – Mersin Hâkimliği 

Zafer TATLISOY Sarayköy Hâkimi - Gebze Hâkimliği 

Gülay AKCAN OFLAZ Tavas Hâkimi - Sakarya Hâkimliği 

Emre MUMCU Tavas Cumhuriyet Savcısı - Havza Cumhuriyet Savcılığı 

Mirzeydin ORUÇ Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi - Şanlıurfa Vergi Mahkemesi 

Başkanlığı 

Kadir KARAKAYA Denizli Vergi Mahkemesi Üyesi - Şanlıurfa Vergi Mahkemesi 

Üyeliği 

Kaynak: Haber Merkezi