Bugün saat 18.30'da düzenlenen Denizlispor Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen kurulda başkanlık için aday olan Ahmet Yalın Yıldırım, tek aday olarak tekrar başkanlığa seçildi. 

Kurulun Gündemi

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Heyeti Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Katip)

3- Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

BİSİKLETÇİLER ÇİVRİL’E HAYRAN KALDI BİSİKLETÇİLER ÇİVRİL’E HAYRAN KALDI

4- Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaklarını Tutma ve İmzalama yetkisinin verilmesi,

5- Gerekli Taşınır ve Taşınmaz Malları Satın Almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak, ortak olmak, vakıf tesis etmek, konularında yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6- 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunun ilgili borçlanma hükmü gereğince, bir önceki özel hesap dönemi  brüt gelirlerinin yüzde elli oranında borçlanma yapabilmesi için yeni Yönetim Kuruluna  yetki verilmesi,

7- Türkiye Futbol Federasyonu için delege tespiti hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

8- Kulüp isim hakkının bir bedel karşılığında  ( sponsorluk ve reklam karşılığı ) kiraya verilmesi hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

9- Denizlispor Spor Kulübüne bağlı futbol şubesinin 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonlar Kanunu, 14.09.2022 tarih ve 31953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüplerinin Birleşmesi Ve Malvarlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve TFF Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı ve ilgili mevzuat uyarınca aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak kuruluş işlemleri tamamlanmış olan DENİZLİSPOR SPORTİF A.Ş. ünvanlı  anonim şirketine devri hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 

10- Kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirket ile Denizlispor Spor Kulübü arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapması ve devir ile ilgili tüm işlemleri yapması için  yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11- Kuruluş işlemleri tamamlanmış olan, Denizlispor Spor Kulübünün kurucusu ve hakim ortağı olduğu  Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirketinin hisse yapı ve satış şartlarının belirlenmesi konularında yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

12- Kuruluş işlemleri tamamlanmış olan, Denizlispor Spor Kulübünün kurucusu ve hakim ortağı olduğu  Denizlispor Sportif A.Ş temsil etmek üzere Denizli adresinde ikamet eden T.C. uyruklu gerçek kişi NEVZAT YILMAZ’ın atanması hususunda oylamaya sunulmasına, 

13- Adayların Tanıtımı ve Divana kayıtlanmaları,

14- Yeni Yönetim Kurulunun gizli oyla seçimi ( 1 Başkan, 14 Asıl, 11 Yedek Üye )

15- Yeni Denetim Kurulunun seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek Üye ) 

16- Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu için delege belirlenmesi hususunda seçim sonrasında oluşan yeni Yönetim Kurulu tarafınca  delegelerin seçilmesi

Editör: Atakan Göker