Denizli Honaz İlçesi Aşağıdağdere mahallesinde yapılması planlanan Kireçtaşı (Kalker) Ocağı işletmesine karşı açılan davanın duruşması 24 Nisan tarihinde görülmüştü. Aşağıdağdere mahallesi için sevindirici bir gelişme yaşandı. Şirkete karşı davayı vatandaşlar kazandı.  

Denizli Büyükşehir Belediyesi Duyurdu! 34 Taşınmaz İçin İhale 13 Haziran’da Denizli Büyükşehir Belediyesi Duyurdu! 34 Taşınmaz İçin İhale 13 Haziran’da

Denizli Honaz İlçesi Aşağıdağdere Mahallesinde yapılması planlanan Kireçtaşı (Kalker) Ocağı işletmesine karşı bilir kişi raporunun vatandaş lehine sonuçlanmasının ardından yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Maden ocağına karşı mahallelilerin açtığı davanın duruşması 24 Nisan tarihinde görülmüştü davadan taraflara bildirileceği yönünde karar çıktı ve Denizli 2. İdare mahkemesi, Danıştay’a temyiz yolu açık olmak üzere projenin iptal edilmesi kararını verdi. 

I M G 3585

Denizli 2. İdare Mahkemesi Karar Verdi  

Çıkan karar taraflara tebliğ edildi. Karar sonuç bölümünde, “Proje hakkında hazırlanan Nihai Proje Tanıtım Dosyasının projenin etki alanı ve çevresel etkilerinin incelenmesinde yeterli olmadığı, planlanan Kireçtaşı (Kalker) Ocağı İşletmesi faaliyetinin yapılmasında sakıncalar bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır” ifadeleri yer aldı. Taraflara tebliğ edilen bilirkişi raporuna karşı davalı idarenin itirazına karşın, “Raporun dayandığı teknik ve bilimsel veriler göz önüne alındığında, uyuşmazlığın çözümünde esas alınabilecek nitelikte ve yeterlilikte olduğu anlaşılmıştır” denildi. Mahkeme dava konusu işlemin iptaline, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 26 Nisan’da oy birliğiyle karar verdi. 

Karar

Mahalleli İstemiyordu 

Denizli Honaz İlçesi Aşağıdağdere mahallelisi Taş ocağında yapılan çalışmalar nedeniyle evlerine kaya ve taşların isabet ettiğini, su sıkıntısı çektiklerini ve çalışmaların yapıldığı bölgede ağaç ve bitkilerin olmaması sebebiyle düşme tehlikesi olduğundan şikâyet etmişti.  

Muhabir: Aslıhan Kılıçelli