Dünya üzerinde emperyalist sistemi ve kapitalist ekonomi düzeninin aşırı kar ve büyüme hırsı sonucunda çevre sorunları ve ekolojik yıkım artmaya devam etmektedir diyen Büyük Menderes İnisiyatifi, “Su, toprak, hava kirliliği ve endüstriyel atık sorunlarının birleşmesi neticesinde iklim değişikliği gibi birçok önemli sorun dünyanın gündemini kaplamıştır. Dünyamızda kirleticilerin doğayı ve ekolojik sistemi tahribata ve yıkıma uğratmaları neticesinde çevre sorunları durdurulamaz boyutlara gelmiştir” dedi.  

Büyük Menderes İnisiyatifi’nin açıklamasında, “Bilime, doğaya aykırı yasal düzenlemeler ile ülkemiz karlı yatırım alanı olarak sunulmakta ve sanayi, tarım, kent, ulaşım, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler, yer altı ve yer üstü su kaynakları yok edilmekte ve bu durum sermaye eliyle gerçekleştirilmektedir. Sözü geçen alanların kamusal yarar gözetilmeksizin sadece kişi veya belli grupların çıkarları doğrultusunda kar hırsıyla tahrip edilmesinin önü açılmaktadır.  

 Geri Dönülmez Tahribatına Yol Açmaktadır 

Kıyı kanunu, mera kanunu ve zeytinciliğin ıslahı, yabanilerin aşılattırılması hakkında kanunda yapılan olumsuz değişiklikler ile tarım, hayvancılık, denizcilik, plansız bir sanayileşme ve çarpık kentleşme uğruna geleceğimiz heba edilmektedir. Altın madenlerini arama çalışmalarında kullanılan siyanür ile yer altı suları ve toprak örtüsü zehirlenmektedir. Enerji yetersizliği dayatmasıyla enerji kapasitesini artırmak adı altında termik santraller, jeotermal santraller, hidroelektrik santraller, biyogaz santralleri doğanının ve canlı yaşamının vahşi bir şekilde geri dönülmez tahribatına yol açmaktadır.   

Kurban Pazarında Kafalar Karışık! Kurbanlıklar Karaborsaya Düşer Mi? Kurban Pazarında Kafalar Karışık! Kurbanlıklar Karaborsaya Düşer Mi?

Bugün iklim krizinin nedeni doğanın ve emeğin her türlü parçasını metalaştıran kapitalizmdir. Bizleri gıda krizi, açlık, savaş, yoksulluk, göçler, eşitsizlik ve ekolojik yıkımla baş başa bırakan kapitalizmdir. Kapitalizmin yarattığı bu kirliliğin çözümünün tüm insanlığın dayanışması ve birlikte mücadelesi ile mümkündür.  

Havamıza Suyumuza Toprağımıza Sahip Çıkıyoruz 

Bugün tüm kesimlere şöyle seslenmek istiyoruz: İklim adaleti için, doğa için, yaşam için eylemdeyiz. Bugün Dünya Çevre Gününde; Büyük Menderes havzasından, Denizli’den Türkiye’den dünyayı insanlığın kurtuluşu olan ekolojik mücadeleye çağırıyoruz. Havamıza suyumuza toprağımıza sahip çıkıyoruz” ifadeleri yer aldı.  

Muhabir: Aslıhan Kılıçelli