Yargıtay, evine cam balkon yaptıran kat malikleri için önemli bir karar aldı. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 19. maddesi gereğince, ana taşınmazın mimari durumunu değiştirmek için kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası gerektiğine hükmedildi. Bu karara göre, balkonunu mutfakla birleştirerek PVC malzemeyle kapatan bir kat malikinin yaptığı değişikliklerin yasaya aykırı olduğu ve eski haline getirilmesi gerektiği belirtildi.

Evini genişletmek amacıyla cam balkon yaptıran milyonlarca kişi için kötü haber geldi. Yargıtay, cam balkon yaptırmanın cezasını açıkladı. Özellikle koronavirüs salgını döneminde uzun süre evde kalan kişiler, evlerini daha geniş ve kullanışlı hale getirmek amacıyla cam balkon kapatma işlemine yöneldi. Ancak, Yargıtay'dan emsal bir karar çıktı.

YAZILI İZİN ŞART

Binaların balkonları, dış cepheden pay aldığı için diğer odalardan farklı kabul edilmekte ve binanın ortak alanları arasında yer almaktadır. Bu nedenle, balkonlarda yapılan tadilat ve değişikliklerde apartmandaki kat maliklerinin beşte dördünün yazılı izninin alınması gerekiyor. Bu iznin alınmaması durumunda cam balkon, kaçak yapı olarak değerlendiriliyor.

CAM BALKONU OLANLAR İÇİN KÖTÜ HABER

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi, 2015/6244 Esas ve 2016/2299 numaralı kararı ile milyonlarca kişiyi ilgilendiren cam balkonlarla ilgili emsal bir karar açıkladı. Bu karar, cam balkon yaptıranlar için önemli bir uyarı niteliği taşıyor ve izinsiz yapılan cam balkonların yasal sorunlar doğurabileceğini gösteriyor.

İşte Yargıtay’ın emsal kararı:

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki belgeler incelenip gereği düşünüldü:

Davacı vekili, dava dilekçesinde, davalıya ait 42 numaralı bağımsız bölümde projeye aykırı olarak kapatılan açık balkonun eski haline getirilmesini talep etmiş, ancak mahkeme davanın reddine karar vermiştir.

Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur Maaşı En Düşük Kaç Lira Olacak? Başuzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur Maaşı En Düşük Kaç Lira Olacak?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasası'nın 19. maddesinin birinci fıkrasında, kat maliklerinin ana taşınmazın mimari durumunu titizlikle korumak zorunda oldukları belirtilmiştir. İkinci fıkrada ise kat maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan ana taşınmazın ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ve değişiklik yapamayacağı ifade edilmiştir.

BALKON İLE MUTFAĞI BİRLEŞTİRDİ

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, özellikle bilirkişi raporundan, davalıya ait bağımsız bölümün mutfağa bağlantılı balkonunun, mutfakla balkon arasındaki kapı, pencere ve duvarın kaldırılarak mutfakla birleştirildiği ve balkonun PVC malzemeyle kapatıldığı anlaşılmaktadır.

Bilirkişinin yerinde tespit ettiği bu sistem, Yargıtay uygulamalarında da kabul edildiği üzere sabit eser niteliğinde olup, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadan yapılamaz.

Balkonu kapatma malzemesinin saydam (cam) veya ışık geçirmeyen nitelikte olması, tek parça ya da birkaç parçadan oluşması, bina statiğini etkilememesi veya çevreye zarar vermemesi sonucu değiştirmez.

CAM BALKON KALDIRILMASINA KARAR VERİLDİ

Bu durum karşısında, balkonun projeye aykırı olarak kapatılması nedeniyle eski haline getirilmesine karar verilmesi gerekirken, balkonun daire içine alınmasının ruhsata tabi olmadığı, ana taşınmazdaki kat maliklerinin %90'ının aynı yöntemi kullandığı, değişikliğin diğer maliklere zarar vermediği ve ana yapının statiğini tehlikeye sokmadığı gerekçeleriyle talebin reddine karar verilmiştir.

Kaynak: HABER MERKEZİ