Kocanın cebinden izinsiz para alması, boşanma davasının ana gerekçesi olarak değerlendirildi. Yargıtay'ın bu kararı, evlilik ilişkilerindeki güven sorununun ve finansal anlaşmazlıkların önemini gözler önüne seriyor. Eşler arasındaki iletişim ve anlayışın sağlanması, evlilik ilişkilerinin devamı için hayati önem taşır.

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin, bir çiftin karşılıklı boşanma davasında kocanın cebinden habersiz para aldığı gerekçesiyle boşanmaları yönünde karar veren yerel mahkemenin kararını kısmen onadı.

Mahkemenin, kadının maddi isteklerinin devam etmesi ve eşinin cebinden habersiz para alması nedeniyle tam kusurlu kabul edilerek, kocanın boşanma davasının kabulü ile kadının davasının reddine karar verdi. Mahkemenin ayrıca kadının eşine manevi tazminat ödemesine hükmettiğini ve taraflardan kadının, kusur belirlemesi ve aleyhine hükmedilen tazminat yönünden, koca ise hüküm gerekçesi ve tazminat miktarı yönünden kararı temyize götürdü.

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi'nin bu kararında, kocanın eşiyle birlikte onun akrabalarında misafir olarak kaldığı, birlikte eşinin akrabasının düğününe katıldıkları ve müşterek oturdukları konuta döndükleri belirtiliyor. Kocanın bunu barışma ümidiyle yaptığı ve bu durum karşısında eşinden kaynaklanan kusurları affettiği ya da hoşgörü ile karşıladığının kabul edilmesi gerektiği ifade edildi.

Bu nedenle kocanın davasının reddi gerektiği, ancak bu yön temyiz edilmediği için bozma nedeni yapılmadığı belirtildi.

Ayrıca, kadının koca tarafından atfedilen eylemleri dışında başka kusurlu bir davranışının kanıtlanamadığı ve hal böyleyken tam kusurlu kabul edilmesinin ve hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak koca lehine manevi tazminata hükmedilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu da ifade edildi.

Bu sebeple tazminat kararının bozulmasının gerektiği belirtildi. Bunun dışında kalan temyize konu diğer hükümlerin ise onanmasına karar verildiği ifade edildi.

Emekliler Dikkat! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor? Emekliler Dikkat! Hangi Banka Ne Kadar Promosyon Veriyor?

Avukat Fırat Bilici, Yargıtay'ın boşanma sebebi olarak kabul ettiği durumlar arasında eşler arasındaki evlilik birliğinin temelden sarsılması gerektiğini belirtti. Eşin cebinden izinsiz para almanın da bu kapsamda değerlendirilebileceğini ve evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle boşanma kararı verilebileceğini söyledi.

Kaynak: HABER MERKEZİ