Çivril’de Koltukların Sahipleri Değişti Çivril’de Koltukların Sahipleri Değişti

Üniversite sınavı her sene öğrencilerin heyecanla beklediği kabusu oluyor. Sene içerisindeki çalışma temposunun son demlerini de geçmiş yılların konu ve soru sayısı ağırlığı araştırması oluşturuyor.

A Y T’de Geçen Sene Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı9

AYT Matematik

Üniversite alan seçimi olan AYT sınavında en çok sorular matematik dersinden geliyor. Sınavda toplamda 32 soru yer alırken geçtiğimiz yıllarda en çok soru gelen konu Trigonometri ve Temel Kavramlardan oldu. Geçtiğimiz yıl sınavda 5 Trigonometri sorusu yer alırken, Temel Kavramlardan ise 4 soru geldi.

Bu konuları Logaritma, Kombinasyon, Fonksiyon ve Denklemler takip etti.

A Y T’de Geçen Sene Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı77

AYT Geometri

Geometri dersinden ise 3 soru doğruda ve üçgende açı konusundan geldi. 2 soru ise çember ve daireden gelirken Üçgende Alan Benzerlik, Özel Dörtgenler, Noktanın Analitiği, Katı Cisimler konularından birer soru sorulmuştu.

A Y T’de Geçen Sene Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı2

AYT Türk Dili ve Edebiyatı

Edebiyatta geçtiğimiz sene en çok soru 6 soru ile Anlam Bilgisi konusundan gelmişti. En fazla soru sayısını takip eden diğer konu, 4 soru ile Divan Edebiyatı oldu. Üçer soru da Şiir Bilgisi ve Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı’ndan gelmişti.

A Y T’de Geçen Sene Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı8765

AYT Tarih

5 soru ile tarih dersinde en çok soru Milli Mücadele Dönemi konusundan gelmişti. İkişer soru da Beylikten Devlete Osmanlı ve 2. Dünya Savaşı konularından geldi.

A Y T’de Geçen Sene Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı34565

AYT Coğrafya

Coğrafya’da konu dağılımı; 6 soru Ekosistem, 5 Türkiye'de Ekonomiden gelirken, birer soru da Nüfus Politikaları, Yerleşmelerin Özellikleri, Uluslararası Örgütler, Çevre ve Toplum konularından soruldu.

A Y T’de Geçen Sene Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı33

AYT Felsefeye

Bilgi Felsefesi, Ahlak Felsefesi, 20. Yüzyıl Felsefesi, Mantığa Giriş, Klasik Mantık, Mantık ve Dil, Psikolojinin Temel Süreçleri, Öğrenme Bellek Düşünme, Ruh Sağlığının Temelleri, Sosyolojiye Giriş, Toplumsal Değişme ve Gelişme, Toplumsal Kurumlar konularından birer soru sorulmuştu.

A Y T’de Geçen Sene Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı777

AYT Fizik

2023 AYT Fizik dersinde çıkmış sorularda, en çok 2 soru ile İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler konuları oldu. Takiben; Hareket, Vektörler, Dalga Mekaniği, Newton Hareket Yasası sorularına yer verildi.

A Y T’de Geçen Sene Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı4

AYT Kimya

En çok Gazlar, Sıvı Çözeltiler, Kimyasal Tepkimelerde Denge, Kimya ve Elektronik konuları AYT kimyada yerini aldı.

A Y T’de Geçen Sene Hangi Konudan Kaç Soru Çıktı

AYT Biyoloji

Biyoloji dersine bakıldığında sınavda en çok Endokrin Sistem ve Komünite ve Popülasyon Ekolojisi konularından ikişer soruya yer verildiği görülüyor.

Editör: Kardelen Başol