İŞÇİ ALACAKLARI

İşçi alacaklarından kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra; 3- Fazla mesai alacağı:  İş Kanununda haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. İlgili kanun gereğince fazla çalışma için işçinin imzalı olarak onayı alınması gerekmektedir. Fazla çalışma ile ilgili; Günlük çalışma süresi 11 saatten fazla olamayacaktır. Günlük çalışma saati 11 saati geçmiş fakat..

İŞÇİ ALACAKLARI
Yazar : Tarih : Okunma : 213 views Yorum Yap

İşçi alacaklarından kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaptıktan sonra;

3- Fazla mesai alacağı:  İş Kanununda haftalık çalışma süresi 45 saat olarak belirlenmiştir. İlgili kanun gereğince fazla çalışma için işçinin imzalı olarak onayı alınması gerekmektedir. Fazla çalışma ile ilgili;

Günlük çalışma süresi 11 saatten fazla olamayacaktır. Günlük çalışma saati 11 saati geçmiş fakat haftalık çalışma 45 saati geçmemiş ise bile fazla çalışma olarak sayılacaktır.

Gece çalışmaları 7.5saatten fazla olamayacaktır.

Çalışma süresi yıllık 270 saati aşamaz.

Yukarıdaki çalışma süreleri aşıldığı takdirde işçiye zamlı olarak ödenmesi icap etmektedir.

4- İş Kazası ve meslek hastalığı tazminatı:

İş kazası geçiren işçinin, maddi ve manevi olarak uğradığı zararlara karşılık olarak alabileceği alacaklardır.  Bu kapsamda; cenaze giderleri, tedavi masrafları, çalışma gücünün azalması yada tümüyle kaybolması nedeniyle doğan zararlar, ölüm halinde ölenin desteğinden yoksun kalanlar için uğranılan zararlar, kazanç kaybı ve ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklı olan zararlar sayılmaktadır.

5- Haftalık tatil ücreti:

Kanun kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçilerin, 7 günlük zaman dilimi içerisinde kesintisiz en az 24 saat dinlenme sağlanması gerekmektedir. Çalışılmayan işbu tatil günü için işveren işçisine kesintisiz olarak tam gün ücreti ödemekle mükelleftir. İşçi haftalık tatil gününde çalışmış ise günlük yevmiyesi ile zamlı yevmiyesinin birlikte ödenmesi gerekmektedir.

6- Ulusal bayram ve genel tatil alacağı: Kanun kapsamında sayılan iş yerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmaması halinde ücreti çalışmış gibi tam ödenmeli, çalışmamış ise bir günlük ücreti ayrıca ödenmesi gerekmektedir.

7- Ücret alacağı: Ödenmeyen maaş, yevmiye vb gibi alacaklar da işçi alacaklarına dahil olup dava ile talep edilebilmektedir.

8- Yıllık izin ücreti alacağı: İş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de dahil olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış işçiye yıllık ücretli izin verilir ve ücretli izin hakkından vazgeçilemez hükmü uyarınca işçinin yıllık ücretli izin alacağı hakkı bulunmaktadır.

İşçilerin ücretli izin süresi hizmet sürelerine bağlı olarak;

1 yıldan 5 yıla kadar çalışan işçilere 14 gün,

5 yıldan fazla ve 15 yıldan az çalışan işçilere 20 gün,

15 yıl ve fazla çalışanlara 26 günden az olmamak üzere yıllık ücretli izin hakkı tanınması gerekmektedir.

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

İlk yorumu siz yazın

 width=