Çivrilli akademisyen, ‘Öze doğru, Anadolu’nun şifreleri’ adlı kişisel sergisini sanatseverler ile buluşturdu.

Pamukkale Üniversitesi Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (DTBMYO) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca ile ünlü sanatçı Özbilen Gökgöl’ün kişisel sergileri PAÜ Eğitim Fakültesinde düzenlenen açılış töreni ile sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

Denizli’de Kadınlar 8 Mart İçin Toplandı Denizli’de Kadınlar 8 Mart İçin Toplandı

Çivril Belediyesi ile birlikte yürüttüğü saha çalışmasında unutulmaya yüz tutmuş bir çok kilim desenini tespit ederek literatüre kazandıran Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca açtığı sergi ile Türklerin dünyaya armağan ettiği dokumanın yaşatılması için çalıştığını belirtti. Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca şunları ifade etti, “Türklerin dünyaya armağan ettiği en kadim sanat dokuma sanatıdır. Dünyadaki insan nüfusunun artışına paralel olarak doğal kaynaklarda azalma, her geçen gün bizlerin ve gelecek nesillerin bu doğal kaynaklara erişebilirliği konusunda endişe vericidir. Düzensiz yağışlar, deniz seviyelerindeki ani yükselmeler, her geçen gün artış gösteren doğal afetler çevresel bozulmanın en belirgin göstergeleri arasında yer almaktadır. Sürdürülebilir bir çevre için öz kaynakların adaletli bir şekilde kullanımı gelecek kuşaklara bırakılacak en kıymetli mirastır. Yeni nesil artık daha çevreci ve çevresinde olup bitene karşı daha sorumlu davranışlar sergilemektedir. Küresel ısınma ile meydana gelen iklim krizleri konusunda çeşitli etkinlikler ile farkındalık yaratılması, adaptasyonun sağlanması ve neden olan faktörlerin azaltılması için her birey kendi açısından sorumludur. Bu sorumluluk bilincinden hareketle pamuk ipliğine bağlı olan hayatlarımızın daha yaşanabilir hal alması için iklimlerin değiştiğini ve bu yüzden öz kaynakların daha verimli kullanılması gerektiğine inanıyorum. Bu sergi ile bu konuları dikkat çekmek istedim. On iki eserden oluşan bu koleksiyonda tamamen pamuk ipliği kullanılmış ve Türk kültürünün zarafetini açıkça ortaya koyan dokuma sanatındaki en temel teknikler örgü sanatı ile birleştirerek her bir mevsimi ve her bir ayı başkalaşmış renkleri ile ortaya çıkartarak mevsimlerdeki ve aylardaki değişime dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bu koleksiyona isim verilirken on iki hayvanlı Türk takvimi rehber olmuştur. Çünkü Türk kültürünün derinliklerinde toplum olarak özümüzü ortaya koyan her veri günümüzün ve geleceğin ilham kaynakları olmaya devam ettiği sürece Türk kültürü canlı ve dinamik bir şekilde hayatın içinde var olmaya devam edecektir.”

Akademik çalışmalarında özelikle kültür, Yörük kültürü, geleneksel dokumalar, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel meslekler ve kültürel mirasın korunup yaşatılması konularını irdeleyen Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca, sanatsal çalışmalarında ise toplumsal sorunlara dikkat çekerek toplumu bilinçlendirmeyi kendisine amaç olarak seçmiştir. Ulusal ve uluslararası kişisel sergileri, katıldığı ulusal ve uluslararası karma sergileri, yurt içinde ve yurt dışında yayınlanmış makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda-kongrelerde sunulmuş çok sayıda bildirisi bulunan Doç. Dr. Koyuncu Okca ayrıca tasarım merkezlerinde araştırmacı ve danışmanlık görevlerini yürütmektedir.

Editör: Haber Merkezi