Denizlispor’da Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, kulüp tüzüğünün 7.maddesi hükümleri doğrultusunda 6 Mayıs Pazartesi  günü saat 18.30’da  EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması veya herhangi bir sebeple ertelenmesi  halinde  14 Mayıs Salı günü EGS Kongre ve Kültür Merkezi Toplantı Salonu’nda  aynı saatte gerçekleşecek ve pandemi koşullarına göre yapılacak olan toplantının gündemi belli oldu.

Toplantının gündemi şu şekilde:

GÜNDEM :

1-     Açılış ve Yoklama

2-     Divan Heyeti Seçimi ( 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Katip)

3-     Saygı Duruşu, İstiklal Marşı

4-     Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaklarını Tutma ve İmzalama yetkisinin verilmesi,

5-     Kulüp Başkanının açılış konuşması ve konuşmacılara söz verilmesi,

6-     Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası,

7-     01.06.2022-31.05.2023  tarihleri arası  Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının okunması ve ibrası,

8-     01.06.2023- 31.03.2024 arası geçici Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun okunması ve ibrası,

9-     Denetim Kurulu raporunun okunması ve ibrası,

10-  Gerekli Taşınır ve Taşınmaz Malları Satın Almak, tahsisini yaptırmak, kiralamak, satmak, taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, her türlü inşaat ve tesisler yapmak, yaptırmak, bunları işletmek veya işlettirmek, şirketler kurmak, ortak olmak, vakıf tesis etmek, konularında yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11-  26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunun ilgili borçlanma hükmü gereğince, bir önceki özel hesap dönemi  brüt gelirlerinin yüzde elli oranında borçlanma yapabilmesi için yeni Yönetim Kuruluna  yetki verilmesi,

ÇİVRİL’DE YAZ SPOR OKULLARI AÇILDI ÇİVRİL’DE YAZ SPOR OKULLARI AÇILDI

12-  Türkiye Futbol Federasyonu için delege tespiti hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13-  Kulüp isim hakkının bir bedel karşılığında  ( sponsorluk ve reklam karşılığı ) kiraya verilmesi hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

14-  Denizlispor Spor Kulübüne bağlı futbol şubesinin 26.04.2022 tarih ve 31821 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonlar Kanunu, 14.09.2022 tarih ve 31953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Kulüplerinin Birleşmesi Ve Malvarlığı Devri Yapmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve TFF Futbol Kulüpleri Tescil Talimatı ve ilgili mevzuat uyarınca aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak kuruluş işlemleri tamamlanmış olan DENİZLİSPOR SPORTİF A.Ş. ünvanlı  anonim şirketine devri hususunda yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15-  Kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirket ile Denizlispor Spor Kulübü arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapması ve devir ile ilgili tüm işlemleri yapması için  yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16-  Kuruluş işlemleri tamamlanmış olan Denizlispor Spor Kulübünün kurucusu ve hakim ortağı olduğu,  Denizlispor Sportif A.Ş. ünvanlı anonim şirketinin hisse yapı ve satış şartlarının belirlenmesi konularında yeni Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

17-  Adayların Tanıtımı ve Divana kayıtlanmaları,

18-  Yeni Yönetim Kurulunun gizli oyla seçimi (1 Başkan, 14 Asıl, 11 Yedek Üye )

19-  Yeni Denetim Kurulunun seçimi ( 3 Asıl, 3 Yedek Üye )

20-  Yeni Sicil Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye )

21-  Yeni Disiplin Kurulunun seçimi ( 5 Asıl, 3 Yedek Üye )

22-  Denizli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu için delege belirlenmesi hususunda seçim sonrasında oluşan yeni Yönetim Kurulu tarafınca  delegelerin seçilmesi,

23-  Dilek ve Temenniler,

24-  Kapanış.

Editör: Haber Merkezi