16 Haziran'da başlayacak Kurban Bayramı nedeniyle şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda kurban satış ve kesim yerleri yerleri tesis edecek. Kurbanların yalnızca kesim alanlarında kesilmesi için gerekli önlemler alınacak.

Düğünlerde Neden Beyaz Gelinlik Giyilir Biliyor Muydunuz? Düğünlerde Neden Beyaz Gelinlik Giyilir Biliyor Muydunuz?

Kesim yerlerinde, "Kasaplık Belgesi" veya "Kurban Kesim Elemanı" kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitimi Belgesi" olanlar görevlendirilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayınlanan 2024 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'in cezalar kısmında;

"1)Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (s) bendi gereğince, 4.810.-TL idari para cezası uygulanır.

2) Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu kesimler için 464.585.-TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi hâlinde 11.540.-TL idari para cezası Çevre Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanır.

b) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanır.

c) 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, satılırken; hayvanların sağlıklarının iyi, barındırıldıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunlu olup bu hükme aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (f) bendi gereğince 2.405.-TL idari para cezası uygulanır.

ç) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasına göre hayvanların kesilmesi; dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılır. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 10.101.-TL idari para cezası uygulanır.

d) 5199 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aykırı hareket edenlere aynı Kanunun 28 inci maddesinin (h) bendi gereğince hayvan başına 25.256.-TL idari para cezası uygulanır.

e) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (a) bendine göre; hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (j) bendi gereğince hayvan başına 7.216.-TL idari para cezası uygulanır.

f) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (e) bendine göre; kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına tedavi maksatlı olmayan müdahalelerde bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davrananlara aynı Kanunun 28 inci maddesinin (j) bendi gereğince hayvan başına 7.216.-TL idari para cezası uygulanır.

g) 5199 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin (m) bendine göre; hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak yasak olup bu hükme aykırı davranan kişi aynı Kanunun 28/A maddesine göre 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Birinci fıkrada yer alan cezai işlemler İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanır" ifadeleri kullanıldı.

Editör: Atakan Göker