TOPLUMSAL

FAİZİN TOPLUMSAL ZARARLARI

FAİZİN TOPLUMSAL ZARARLARI

Muhterem Müslümanlar! Hicretin onuncu, risaletin son senesiydi.  Peygamber Efendimiz (s.a.s) hac farizasını yerine getirmek üzere ashabıyla birlikte Medine’den yola çıkıp Arafat’a ulaştı. Burada, yıllar sonra “Veda Hutbesi” diye meşhur olacak..
 width=