TESLİMİYET

Şeyhe Teslimiyet!

Şeyhe Teslimiyet!

Hepimizin bildiği üzere , “Müridin şeyhe teslimiyeti, ölünün teneşirde ölü yıkayıcıya teslimiyeti gibi olmalıdır” diye bir sözü vardır. Bu sözün kaynağı İbni Arabi gösterilir. İslam Ansiklopedisinde de şöyle ifade edilir: İbnü’l-Arabî..
 width=