YAĞMA SUÇU (GASP)

                                                                          Yağma, bir başka ismiyle gasp suçu, kişinin kullanımındaki bir malın, malı elinde bulunduran kişiye karşı tehdit ve cebir kullanmak suretiyle alınmasıyla meydana gelir.

     YAĞMA SUÇU (GASP)
Yazar : Tarih : Okunma : 251 views Yorum Yap

Yağma suçuyla hırsızlık suçu birbirlerine çok benzemektedir. Hırsızlıkta, malı elinde bulunduran kişinin rızası olmaksızın mal alınırken yağma suçunda malı elinde bulunduran kişinin yine rızası olmamakla birlikte kişiye karşı tehdit ve cebir eylemleri işlenmektedir.

Yağma suçunun unsurlarından olan cebir; bir kişiye bir şeyi yapması yahut yapmaması için zor kullanmak olarak tarif edilmektedir. Günlük hayatta sıklıkla darp şeklinde zuhur etmektedir.

Diğer unsur olan tehdit ise; kişiye korku verecek, hürriyetine ve iradesine etki edecek sözlü yahut eylemli müdahale olabilecektir. Bu bakımdan kişiyi sözle tehdit etmekle de bu unsur olabileceği gibi tabanca, bıçak vs. cisimlerle de tehdit etmek mümkündür.

Yağma suçunun basit şekli, kişiyi gündüz vaktinde ve herhangi bir cisim ( bıçak, tabanca vs) olmaksızın işlenen tiptir. Basit şekilde TCK’da öngörülen ceza 6-10 yıl arasındadır.

Yağma suçunun nitelikli halleri ise;

Suçun silahla işlenmesi, kişinin kendisini tanınmayacak hale koymak suretiyle işlenmesi(örnek olarak maske takması), birden fazla kişiyle birlikte işlenmesi, yol keserek yada konut, işyeri veyahut bunların eklentilerinde işlenmesi, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişilere karşı işlenmesi, var olan veya var olduğu suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak işlenilmesi, suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla ve son olarak gece vakti işlenmesi hallerinde gündeme gelmektedir.

Bu sayılan nitelikli hallerde ise öngörülen ceza, 10-15 yıl arasındadır.

Yağma suçuna konu olan malın maddi değeri az ise faile verilecek ceza 1/3 ile 1/ 2 arasında indirilmektedir.

Yağma suçunun faili ile mağduru arasında hukuki bir borç ilişkisi var ve bu borcun tahsili için işbu suç işlenmiş ise fail, yağma suçundan yargılanmayıp, tehdit yahut kasten yaralama suçlarından cezalandırılmaktadır.

Yağma suçu, oldukça karışık bir suç olduğundan uzman bir avukatla takip edilmesi hak kayıplarının azalmasını sağlayacaktır.

Av. Muhammet Mücahit UYSAL

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

İlk yorumu siz yazın

 width=