KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANAN İŞYERLERİNE 1 AĞUSTOS 2020’DEN İTİBAREN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GELDİ

Koronavirüs/ Covid19 salgını nedeniyle işyerlerinin büyük bir çoğunluğu 4447 sayılı Kanun ve Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkındaki Yönetmelik hükümleri kapsamında kısa çalışma ödeneğine başvurdu.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANAN İŞYERLERİNE 1 AĞUSTOS 2020’DEN İTİBAREN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GELDİ
Yazar : Tarih : Okunma : 664 views Yorum Yap

Şartları taşıyan işverenlerin işçilerine kısa çalışma ödeneği ödendi. Kısa çalışma ödeneği en fazla 3 ay olarak ödeniyor. Cumhurbaşkanlığı kararı ile kısa çalışma ödeneği süresi bir ay uzatıldı. Dolayısıyla 2020 yılında kısa çalışma ödeneği en fazla 4 ay ödenmiş olacak. 28.07.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 23.07.2020 tarihli ve 7252 sayılı Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kısa çalışmadan yararlanan işyerlerine kısa çalışmadan yararlandıkları süre kadar en fazla 3 ayı geçmemek üzere sigorta prim teşviki geldi. Söz konusu kanunun prim teşviklerine ilişkin düzenlemesi 01.08.2020 tarihinde yürürlüğe girecek. Cumhurbaşkanı, üç aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak altı aya kadar uzatabilecek. Konuyu ayrıntılarıyla açıklayalım.
Prim Teşvikinin Şartları
İşverenlerin prim teşvikinden yararlanabilmesi için;
İşyerinin özel sektör işyeri olması,
01.07.2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunulmuş olması,
İşyerindeki kısa çalışmanın sona ermesi,
Aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmüş olması,
Durumunda, 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle, kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işçi ve işveren hissesi sigorta primlerinin tamamı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı /asgari ücret üzerinden her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene prim desteği sağlanacak. Söz konusu prim destek tutarları işsizlik sigortası Fonundan karşılanacak.
Nakdi Ücret Desteğinden Faydalananlarda Prim Teşvikinden Yararlanacak
01.07.2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlandırılan sigortalının haftalık normal çalışma süresine dönmesi durumunda, işveren söz konusu sigortalı için prim desteğinden kısa çalışma ödeneği alan işçi için geçerli olan süreler ve şartlarla yararlanacak.
Prim Desteğinin Süresi
İşverene her bir ay için sağlanacak destek süresi;
Kısa çalışma ödeneği alanlar için sigortalının 4447 sayılı Kanunun geçici 23.maddesi kapsamında kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını,
4447 sayılı Kanunun geçici 24.maddesi kapsamında sağlanan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını, Geçemeyecek.
Prim Teşvikinden Yararlanamayacak Olanlar
5335 sayılı Kanunun 30. maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri,
2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,
4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,
ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,
5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar,
Yurtdışında çalışan sigortalılar,
Hakkında prim teşviki uygulanmayacak.
Teşvikin İptali
4447 sayılı Kanunun geçici 23. maddesi kapsamında işyerinde uygulanan kısa çalışmadan yersiz yararlanıldığının tespiti veya kısa çalışma başvurusuna yönelik uygunluk tespitinin olumsuz sonuçlanması,
4447 sayılı Kanunun geçici 24. madde kapsamında nakdi ücret desteğinden yersiz yararlandığının tespiti edilmesi,
Halinde, işyeri destekten yararlanamayacak. Destekten yersiz yararlanıldığının tespiti halinde, yararlanılan destek tutarı işverenden 5510 sayılı Kanunun 89. maddesinin gereğince gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecek.

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

 width=