KİRA İLİŞKİSİ VE KİRA ALACAĞI

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi, belirli bir süreli olabileceği gibi süresiz olarak da düzenlenebilmektedir. Ayrıca kira sözleşmesi, sözlü bir şekilde de kurulabilmekte ise de yazılı olarak düzenlenmesi ispat anlamında kolaylık sağlayacaktır.

KİRA İLİŞKİSİ VE KİRA ALACAĞI
Yazar : Tarih : Okunma : 191 views Yorum Yap

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi, belirli bir süreli olabileceği gibi süresiz olarak da düzenlenebilmektedir. Ayrıca kira sözleşmesi, sözlü bir şekilde de kurulabilmekte ise de yazılı olarak düzenlenmesi ispat anlamında kolaylık sağlayacaktır.

Kira sözleşmelerinde taraflar, kira bedelini sözleşme özgürlüğü prensibi çerçevesinde serbestçe belirleyebilirler. Kira bedelinin serbestçe belirlenmesi, kira sözleşmesinin kurulması sırasında söz konusu olmaktadır.

Kira sözleşmesinden bağımsız olarak bir taşınmazı kiralayan kiracının, sözleşme bitiminde kiraladığı taşınmazı herhangi bir şart öne sürmeden boşaltacağına dair verdiği yazılı irade beyanına tahliye taahhütnamesi adı verilir. Tahliye taahhütnamesinin hukuki olarak kabul edilebilir olması için yazılı şekilde yapılması, sözleşme tarihinden itibaren belirli bir sürenin geçmesi ve kiracının özgür iradesine dayanarak tahliye kararının belirtilmesi gerekir. Taahhütnamenin geçerli olabilmesi için kiracının belirli bir süre taşınmazda oturması esas alınır. Bu nedenle kira sözleşmesi esnasında yapılan tahliye taahhütnameleri geçersiz kabul edilir.

Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az onbeş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez.

Kira sözleşmesi ile ilgili bilgilere kısa da olsa değinmeye çalıştık. Toplumda en çok karşılaşılan kiradan kaynaklı davalarda sıklıkla kiracılar kirayı ödememekte, kiraya veren de bu sebepten alacak ve tahliye davası açmaktadır. Hak kaybının olmaması için kiraya veren, kira bedelini yazılı olarak bildirmesi, bunun için de kira sözleşmesi tanzim edilmiş olması daha yararlı olacaktır. Aynı şekilde kiracının da, kira bedellerini banka kanalıyla açıklamalı bir şekilde ödemesi yahut elden  ödemesi halinde ödediği aylara ilişkin kiraya verenden ibraname alması, tarafların hak kayıplarına uğramasını engelleyecektir.

 

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

İlk yorumu siz yazın

 width=