İZALE-İ ŞÜYU DAVASI ( ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ)

 Ortaklığın giderilmesi davası, paylı veya elbirliği mülkiyetine konu mallarda ortaklar arasındaki paydaşlığa son vererek şahsi mülkiyete geçiş sağlayan dava türüdür.

İZALE-İ ŞÜYU DAVASI ( ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ)
Yazar : Tarih : Okunma : 215 views Yorum Yap

Ortaklık, iki şekilde giderilebilmektedir;

Aynen taksim suretiyle ( ortaklığa konu taşınır ya da taşınmaz malın aynen bölünmesiyle ortaklığın giderilmesidir)

Satış suretiyle  ( ortaklığa konu taşınır ya da taşınmaz malın icra yoluyla satılıp satış bedelinin paydaşlar arasında bölüştürülmesidir)

Ortaklığın giderilmesi davası, taşınır yahut taşınmaz mal üzerinde payı olan tüm hissedarlara karşı açılır. Paydaşlar, kendi aralarında anlaşarak ortaklığın ne şekilde giderilebileceğine karar verebileceklerdir.  Ortaklık anlaşma suretiyle sona erdirilemezse bir paydaşın, diğer tüm paydaşlara ortaklığın giderilmesi davası açması sonucunda ortaklığın giderilmesi süreci başlatılmış olacaktır.

Ortaklığın giderilmesi davasında hangi hallerde aynen taksim hangi hallerde satış suretiyle ortaklık giderilir sorusunun cevabı;

Türk Medeni Kanun’a göre paydaşlardan yalnızca bir tanesi bile ortaklığın aynen taksim ile giderilmesini istediği takdirde hakim aynen taksimin şartlarını araştırmakla mükelleftir.

Ortaklığın giderilmesi davasında mahkeme, malın aynen bölünüp paylaştırılmasına karar verebilmesi için taşınmazın yüzölçümü, niteliği, arazinin niteliği, pay ve paydaş sayısı gibi değişkenlere göre aynen taksimin mümkün olup olmadığı araştırılır. Taşınmaz önemli ölçüde değer kaybına uğrayacak ise aynen taksim uygulanmaz.

Aynen taksim ile paylaştırma yapılması halinde paylaştırılan parçaların değerleri birbirine denk değil ise;  eksik parçanın tutarına para eklenmek suretiyle parçalar arasındaki maddi denge sağlanmaya çalışılır.

Taşınmazın aynen taksimi mümkün değilse ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilir. Taşınmaz malın satışı, mahkeme aracılığıyla değil satış memurluğu veya icra dairesi marifetiyle yapılır. Satış açık arttırma yoluyla yapılmaktadır. Ancak tüm paydaşlar bir araya gelerek satışın ortaklar arasında yapılması hususunda oybirliğiyle anlaştıkları takdirde satış yalnızca ortaklar arasında yapılır. Satış bedeli de; satış için yapılan masraflar, dava harç ve yargılama giderleri gibi sair masrafların düşülmesinden sonra payları oranında paydaşlara dağıtılarak ortaklık giderilmiş olur.

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

İlk yorumu siz yazın

 width=