İMAR PARA CEZASI

İmar Kanunu’nun 21.m göre, belediye veya il özel idaresinden ruhsat alınmadan yapı yapmak yasaktır, bu nedenle;  – Herhangi bir şekilde ruhsat alınmadan yapılan ruhsatsız yapılar ile – ruhsatlı yapılardaki ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapı ve esaslı tadilatlar    ‘’ kaçak yapı’’, diğer deyişle ‘’ imara aykırı yapı’’ olarak nitelendirilmekte ve bu yapıların sahiplerine kanunda da öngörülü cezalar verilebilmektedir.

İMAR PARA CEZASI
Yazar : Tarih : Okunma : 184 views Yorum Yap

Ruhsatsız yahut ruhsata aykırı kaçak yapının yapıldığı tespit olunduğunda, belediye yahut il özel idaresi ilgili çalışanlarınca İmar Kanunu gereği ‘’yapı tatil tutanağı’’ düzenlenir ve bu tutanakla inşaatın o anki durumu tesit edilip inşaat mühürlenir. Sonrasında ise, imar mevzuatına aykırı yapı yapma eylemi nedeniyle İmar Kanunu 42.m gereği para cezası verilecektir.

Yapı tatil tutanağı düzenlendiğinde, tutanakta süre verildiyse süre sonunda, süre verilmediyse en geç 1 ay içerisinde imara aykırı yapı için ruhsat alınmaması ya da imara aykırılık giderilmemesi halinde kaçak yapı hakkında ‘’YIKIM KARARI’’ verilmektedir. Ayrıca imara aykırılık bu süre içerisinde ruhsat alınarak yahut yıkılarak giderilmez ise ayrıca imar para cezasına uygulanacaktır.

Bu genel bilgilerden sonra, ‘’ yapı tatil tutanağında’’ belediye yahut il özel idaresi yetkilendirdiği teknik elemanlarla inceleme yapıp, yapının tespit tarihindeki aykırılıkları resim, kroki ve yazı suretiyle etkili, açıklayıcı ve belirleyici bir şekilde gösterilmesi gerekmektedir. Bu hususlarda eksiklik yapılmış olması, kesilen cezaya itiraz edilmesi halinde cezanın ortadan kaldırılmasına neden olmaktadır.

Tarafınıza uygulanan imar para cezası, 2 metodla hesaplanmaktadır.

– Mekansal olarak alan oluşturan ruhsatsız bina yapılması veya balkon kapatma gibi imara aykırılıklarda m42/2.f (A) bendine göre,

-Mekansal olarak alan oluşturmayan bahçe duvarı, kapı, pencere, dış cephe kaplaması gibi imalatlarda metrekare bazında hesaplanama yapılamayacağı için m42/2.f (B) bendine göre temel para cezası miktarının belirlenmesinde dikkate alınacak temel ölçüt yapının maliyet bedelidir.

İki tür cezada da, cezanın miktarı muhataba bildirildiğinde hangi tip cezanın uygulandığı ve ayrıca artırım sebeplerinin olup olmadığı muhataba, yani ceza kesilen kişiye bildirilmek zorundadır. Aksi halde İmar Kanunu ve Danıştay kararları uyarınca para cezası ve diğer tüm fer’ileri iptal edilebilmektedir.

Anlatmaya çalıştığım üzere, imar para cezası uygulamasında belediyeler ve il özel idarelerine çok fazla iş düştüğü gibi, usule yönelik hatalar oldukça sık gündeme gelmektedir. Dolayısıyla, hakkınızda imar para cezası uygulanması halinde bir avukattan faydalanarak, koşulları oluştuysa cezanın iptalini sağlamak gayet mümkün görünmektedir.

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

İlk yorumu siz yazın

 width=