İKİNCİ EL ARAÇ MOTORLU TAŞIT TİCARETİ

ikinci el araç ticaretinin gündemde olduğu bugünlerde 31.08.2020 tarihi itibarı ile yetki belgesi olmayan gerçek ve tüzel kişilerin ikinci el ticareti yapmasını zorlaştıran düzenleme olan İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Yönetmeliği’ni soru – cevap şeklinde inceleyerek vergisel sonuçlarına bakalım.

İKİNCİ EL ARAÇ MOTORLU TAŞIT TİCARETİ
Yazar : Tarih : Okunma : 2.227 views Yorum Yap

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmeliğin kapsamı nedir?
Gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esasları, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin yükümlülüklerini kapsar.
Hangi işlemler ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti hakkında yönetmeliğin kapsamı dışındadır?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerin kendi aralarındaki satışlar ile motorlu kara taşıtı kiralama faaliyetinde bulunan işletmeler tarafından en az bir yıl süreyle kiralanan taşıtların bu işletmelerce satışı yönetmeliğin kapsamı dışındadır.
İkinci el motorlu kara taşıtının tanımı nedir?
Trafik siciline tescilli olan motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlardır.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin tanımı nedir?
Doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen ikinci el motorlu kara taşıtının satışı ve pazarlanmasıyla ilgili faaliyetler bütünüdür.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretini kimler yapabilir? Arızi olarak yapılan kara taşıtı satış işlemlerinin ticaret faaliyet sayılmasının sınırı var mıdır?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti, yetki belgesine sahip işletmeler tarafından yapılır.
Bir takvim yılı içinde doğrudan veya aracılık yapılmak suretiyle gerçekleştirilen üçten fazla ikinci el motorlu kara taşıtı satışı, aksi Ticaret Bakanlığınca tespit edilmedikçe ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti olarak kabul edilecektir.
Gelir idaresinin konuya ilişkin görüşü ise, bir takvim yılı içerisinde birden fazla kez tekrarlanan veya birden fazla takvim yılında tekrarlanan işlemlerde devamlılık olduğunu varsaymakta olup ticari kazanç yönünden mükellefiyetin tesis edilmesi gerektiği yönündedir.
Vekalet ile yapılan satışlar sınıra takılır mı?
Vekaleten yapılan satışlarda sınırın hesaplanmasında dikkate alınacaktır.
Yetki belgesinin tanımı nedir?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edilebilmesi için ticari işletmeler ile esnaf ve sanatkâr işletmeleri adına düzenlenen belge.
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti için Yetki belgesi nereden alınır?
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmenin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir ve iptal edilir.
Yetki belgesinin süresi var mıdır?
Yetki belgeleri yönetmelik kapsamında iptal edilmedikçe geçerliliğini koruyacak olup yönetmelikte yapılan son değişiklik ile süre sınırı kaldırılmıştır.
Yetki belgesi verilmesi aşamasında şirketlerde aranan şartlar nelerdir?
Meslek odasına kayıtlı olunması,
Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması,
Meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması,
Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının yönetmelikte belirtilen şartları taşıması,
Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması.
DEVAM EDECEK

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

 width=