Mehmet Can Tuna

Rapor Parasında Bilinmesi Gerekenler

Rapor Parasında Bilinmesi Gerekenler

Sigortalıların hastalanması, iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına maruz kalması veya analık hallerinde istirahat raporu almaları çalışma hayatında sıkça karşılaşılan bir durum. Sosyal güvenlik uygulamalarında, özellikle kısa vadeli sigorta hükümlerinde istirahat..
 width=