M.Mücahit Uysal

İHBAR TAZMİNATI

İHBAR TAZMİNATI

İhbar tazminatı,tarafların belirsiz süreli iş sözleşmelerinde sürelere riayet etmeden ve haklı bir neden olmadan fesih hakkını kullandıkları takdirde kanun kapsamında tanınmış bir haktır. Bu kapsamda kanundaki yasal sürelere uyulmaksızın iş..
KASTEN YARALAMA SUÇU

KASTEN YARALAMA SUÇU

Kasten yaralama suçu, Kanundaki karşılığı itibariyle; başkasının vücuduna acı vermek veya sağlığının yada algılama yeteneğinin bozulmasına neden olmak şeklinde tanımlanmıştır. Bu haliyle kanunda öngörülen ceza ise bir yıl ile üç..
KİRA İLİŞKİSİ VE KİRA ALACAĞI

KİRA İLİŞKİSİ VE KİRA ALACAĞI

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi, belirli bir süreli olabileceği..
ŞANTAJ SUÇU

ŞANTAJ SUÇU

Şantaj suçu, tehdit suçuna benzemekle birlikte, mağdurun tehdit suçundan daha ağır bir şekilde huzursuz edilmesi ve mağdurun iç huzuruyla hürriyetini ihlal eden bir suç tipidir. Şantaj suçu, TCK’ da 1)..
İMAR PARA CEZASI

İMAR PARA CEZASI

İmar Kanunu’nun 21.m göre, belediye veya il özel idaresinden ruhsat alınmadan yapı yapmak yasaktır, bu nedenle;  - Herhangi bir şekilde ruhsat alınmadan yapılan ruhsatsız yapılar ile – ruhsatlı yapılardaki ruhsat..
YALAN TANIKLIK SUÇU

YALAN TANIKLIK SUÇU

Tanıklık, kişinin bir olay hakkında görgüsü veya bilgisi olması halinde söz konusu olaya ilişkin edindiği bilgileri tanık dinleme yetkisi olan yetkili makam önünde anlatmasıdır. Tanıklık bir kamu görevi olup, istisnai..
 width=