PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK

PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK

PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUK

Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Servet ve evlatlar, dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih ameller ise, Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha lâyıktır.” ..
 width=