Marka Hakkı Tespit İhlali

Marka İhlali Tespit Davası

Marka İhlali Tespit Davası

Marka ihlali davası marka ihlalinin önlenmesinden ibaret değildir. Marka ihlali davası SMK m.149’da sayılmıştır. Buna göre marka hakkı sahibi mahkemeden; fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti, muhtemel tecavüzün önlenmesi, tecavüz fiillerinin..
 width=