LİDERLİK

MOTİVASYON VE LİDERLİK

MOTİVASYON VE LİDERLİK

Yöneticiler ve yönettikleri insanlar çağımızın gelişmelerine ayak uydurmak zorundadırlar. Bu bağlamda insan yönetimi artık bilim haline gelmiştir. Yönetim (sevk ve idare); önceden tayin ve tespit etilmiş bir gayenin tahakkuku için..
 width=