kısa

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulama Şartları

Kısa Çalışma Ödeneği Uygulama Şartları

Kanun maddesinde de açıkça belirtildiği üzere uygulama için genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak önemli ölçüde azaltılması veya işyerinde faaliyetin tamamen..
 width=