İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ TUTARI VE SÜRESİ

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ TUTARI VE SÜRESİ

İSTİHDAMA DÖNÜŞ PRİM DESTEĞİ TUTARI VE SÜRESİ

Desteğin Tutarı; Özel sektör işverenleri, bu destek kapsamında bildirdikleri sigortalıların ilgili aydaki prim ödeme gün sayılarının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar destekten yararlanabilecektir. İşverenlerin yararlandıkları destek tutarları, Kurumumuza..
 width=