Çevre Kirliliği

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

ÇEVRE KİRLİLİĞİ

İnsanların her türlü faaliyetleri sonucu havada, suda ve toprakta meydana gelen olumsuz gelişmelerle ekolojik dengenin bozulması, aynı faaliyetler sonucu ortaya çıkan koku, gürültü ve atıkların çevrede meydana getirdiği arzu edilmeyen..
 width=