AŞTIK

2019’un Limitini Aştık

2019’un Limitini Aştık

Dünyanın bize sunduğu bir yıllık doğal kaynaklarını ilk altı ayda tükettik! Gelecek altı ayı, 2020 yılından borç alarak yaşayacağız. İnsanlığın, dünyanın sunduğu yıllık doğal kaynaklarını tükettiği gün olan Küresel Limit..
 width=