ÇİVRİL KENT KONSEYİ NEREDE

Kent konseyi, kentteki önemli aktörleri bir araya getiren bir platformdur. Kamu kurumlarının, sivil toplumun, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin ve muhtarların temsilcileri, kent konseyinde bir araya gelir. Kent konseyi, her türden farklılığa açık olarak bir kentin büyük buluşma arenasıdır. Kent konseyi dışlayıcı ve ayrıştırıcı olmak yerine, olabildiği kadar çok kapsayıcı olma ilkesine dayalıdır.

ÇİVRİL KENT KONSEYİ NEREDE
Yazar : Tarih : Okunma : 198 views Yorum Yap

Kent Konseyleri kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan siyaset üstü oluşumlardır. Kentlerin ortak akılla yönetilebilmesi adına o kentin bileşenlerinden ve paydaşlarından oluşan katılımcı bir danışma kurumudur.

Kent konseyinin hukuki dayanağı, belediye kanunudur (madde 76). Kent konseyinin ilk kuruluşu, belediye başkanının çağrısıyla olur. Ancak kent konseyi, belediyenin bir birimi, müdürlüğü veya uzantısı değildir. Sivil bir oluşumdur.

Kent Konseyleri belediye teşkilatı olan yerlerde, mahalli idareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde Belediye Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Mahallin en büyük mülki iade amiri veya temsilcisi, Belediye başkanı veya temsilcisi, kaymakam tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, üniversite temsilcisi, meslek kuruluşları temsilcilerinden oluşur.

Yine soruyoruz! Seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içerisinde kurulması gereken Çivril Kent Konseyi 3 yıldır neden kurulmamıştır? Katılımcı bir yönetim neden benimsenmemektedir? Hemşerilerimiz arasında neden ayrım yapılmakta, bir kesim hemşerilerimiz niçin görmezden gelinmektedir? Dayatmalar yerine niçin katılımcı yönetim benimsenmemektedir. Çivril’imizin durumu göz önünde bulundurulduğunda uygulana gelen dayatmacı yönetim Çivilimize bir fayda sağlamadığı ortadadır. Niçin hemşerilerimizin hakkı ellerinden alınmaktadır?

İÇİMİZ YANIYOR!

Şehrin en işlek bağlantı kavşağı. Defalarca kazaların yaşandığı, Onlarca hayatın kaybolduğu Ölüm Kavşağı! Nitelikli kavşak projesi için gerekli kararı yıllar önce Çivril Belediye Meclisi tarafından alınan ve Karayolları Genel Müdürlüğüne gönderilen kavşak.Defalarca sorduk, dile getirdik ne oldu akıbeti diye. Bir de buradan soruyoruz Sayın Başkan, sizi harekete geçirebilmek için daha kaç can yitip gitmeli?

 

 

Koca Çivril Toza Mahkum!

İlk kazı çalışmaları 27 Kasım 2019’da başladı. Şimdilerde Belediye web sitesinden kaldırılmış olsa da bunu Belediyemiz web sitesinden duyurdu. Daha sonra 12 Temmuz 2021 yılında yaptığımız bir törenle Doğalgaz çalışmalarının başladığını yeniden duyurduk. İlk açılıştan bu yana 30 ay ikinci açılıştan bu yana 10 ay geçti. Geçen bu sürede ne Büyük Şehir Belediyesi ne de Çivril Belediyesi hiçbir yol çalışması yapmadı. Plansız ve koordinesizyapılan kazı çalışmaları sonucunda sadece yollar değil kaldırımlarımız da artık kullanılamaz hale geldi.

Doğalgaz çalışmaları neticesinde bozulacak olan yolların yapım taahhüdü ilk defa meclise geldiğinde Sayın Başkan yollarda sadece 50cm genişliğinde bir kazı yapılacağını, yapılan kazıların da belediyemize yük olmayacağını, hemen kapatma çalışmalarının başlanacağını söylemişti. Belli ki hesaplar tutmadı, bırakın 50cm i bazı caddelerin hem iki tarafı kazıldı hem de kaldırımları kullanılamaz hale geldi. Peki bu kamu zararının sorumlusu kim? Kesim makineleriyle kaldırım dibinden 50cm genişliğinde kazı yapacağını söyleyenler mi yoksa bu kazıların hiçbiryerinde olmayıp, gerekli kontrolleri yaptırmayıp yollarımıza bile sahip çıkmayan Başkan mı?

Bir de buradan söyleyelim! Sayın Başkan yama yapmak zor değil! Tüm binaların bağlantıları yapılana kadar hemşehrilerimizi toza mahkum etmeyin. Kazılan yerlerde filler yerine yapılan toprak dolgular sebebiyle çöken yollar hemşehrilerimizin can güvenliğini tehdit ettiği gibi araçlarına da zarar vermekte. Gelin bu eziyeti hemşehrilerimize çektirmeyin. Nasıl olsa kazılan yerler bir daha kazılmayacak, en azından yamamayı başarın Sayın Başkan!

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

 width=