AŞI OLMAYAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

Çalışma bakanlığı geçen hafta bir yazı yayımlayarak işyerlerinde Covid-19 tedbirleri kapsamında neler yapılacağı hususunda kısa bir bilgilendirme yapmıştır. Yazıda özetle, işçilerin aşının faydaları konusunda bilgilendirilmesi gerektiği, aşı olmayanlara ise iş hukuklu ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarını ve nihayetinde işverenlerin işçilerden haftada 1 kez PCR testi isteyeceği ve bu test sonuçlarını kayıt altına alması gerektiği belirtilmiştir.

AŞI OLMAYAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?
Yazar : Tarih : Okunma : 116 views Yorum Yap

Yazı kısa konu karmaşık olunca herkesin kafası daha da karıştı. Öncelikle nasıl bir bilgilendirme yapılacağı aşı olmayanların işten çıkarılıp çıkarılmayacağı, PCR testinin ücretinin nasıl karşılanacağı bu soruların cevabı maalesef yazının içeriğinde yok.

Bilgilendirme nasıl yapılacak?

Soru işaretlerini bir nebze olsun gidermek için neler yapılması gerektiğini kısaca izah etmek gerekirse, öncelikle işverenler Çalışma Bakanlığının “İşyerlerinde Covid-19 ile Mücadele” sayfasından (https://ailevecalisma.gov.tr/covid19) ilgili tedbir ve önlemler hususundaki özet bilgileri işçiye yazılı olarak bilgilendirmesi ve her işçiden imza alması yararına olacaktır.

İş Hukuku ve SGK mevzuatı açısından ne yapılabilir?

İş hukuku ve Sosyal güvenlik mevzuatı açısından ise aşı olmayanlar veya PCR testi sonucu ibraz etmeyen işçiler hakkında neler yapılacağı hususunda net bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak 6331 sayılı Kanunun 19’uncu maddesinde belirtildiği üzere, “Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda, kendilerinin ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür.” Buna göre işverenin, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak adına, PCR testi talep etmesi yasal açıdan herhangi bir aykırılık oluşturmamaktadır. Bu noktada, işverenin PCR testi talebine riayet etmeyen çalışandan, öncelikle yazılı savunması alınıp, PCR testi ibraz etmesine engel olan kabul edilebilir bir gerekçesi bulunmaması halindeyse, ikaz süreci yürütülerek yazılı uyarı bildirimi yapılabilir.

Tüm bu yapılanlara rağmen işçi yine aşı olmuyor veya PCR testi yaptırmıyorsa yine de işverene haklı nedenle işçinin sözleşmesini feshetme hakkı vermeyecektir. Sadece işletme politikası gereği geçerli nedenle fesih yapılabilir. Bu durumda da işçin kıdem tazminatı vb haklarının verilmesi gerekmektedir.

PCR Testinin parasını kim ödeyecek?

6331 sayılı Kanunun 15’inci maddesinde belirtildiği üzere, “Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı her türlü ek maliyet işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.” Ayrıca aynı Kanunun 4’üncü maddesine göre de “İşveren, iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.” Hükmü bulunmaktadır. Bu anlamda maliyetin işçiye yüklenmesi kanuna aykırı bir durum olacaktır.

PCR sonuçları nasıl saklanacak?

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki PCR testi sonucu kişiye ait özel nitelikli bir veridir. Bu verinin KVKK kapsamında istenebilmesi için işçinin açık rızasının alınması gerekir. Aksi takdirde KVKK hükümlerine aykırı davranıldığından olası sonuçlar daha da ağır olabilir. İşçinin açık rızası alındıktan sonra bilgilerin usulüne uygun olarak işyeri hekimi tarafından saklanması uygun olacaktır.

 

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi

Bunlarda İlginizi Çekebilir

 width=