bodrum escort arnavutköy escort karabük escort

eryaman escort

gaziantep escort

Marka İhlali Tespit Davası

Marka ihlali davası marka ihlalinin önlenmesinden ibaret değildir. Marka ihlali davası SMK m.149’da sayılmıştır. Buna göre marka hakkı sahibi mahkemeden; fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti, muhtemel tecavüzün önlenmesi, tecavüz fiillerinin durdurulması, tecavüzün kaldırılması, kullanılan araçlara el konulması, el konulan araçlar ve ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınması taleplerinde bulunabilecektir. Marka ihlali tespit davası tecavüzün tespiti..

Marka İhlali Tespit Davası
Yazar : Tarih : Okunma : 136 views Yorum Yap

Marka ihlali davası marka ihlalinin önlenmesinden ibaret değildir. Marka ihlali davası SMK m.149’da sayılmıştır. Buna göre marka hakkı sahibi mahkemeden; fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti, muhtemel tecavüzün önlenmesi, tecavüz fiillerinin durdurulması, tecavüzün kaldırılması, kullanılan araçlara el konulması, el konulan araçlar ve ürünler üzerinde kendisine mülkiyet hakkı tanınması taleplerinde bulunabilecektir.

Marka ihlali tespit davası tecavüzün tespiti şeklinde olacaktır. Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti ilk olarak kişinin, bir başkasının markasına tecavüz edip etmediğini ortaya çıkarmak için açmış olduğu dava olarak karşımıza çıkar. Bu dava menfi tespit davasıdır. İkincisi ise markasına tecavüz edildiğini düşünen kimsenin açacağı marka ihlali tespit davası olacaktır. Bununla birlikte kişi hakkına tecavüz teşkil eden olayların tespiti amacıyla mahkemeden delil tespiti de talep edebilir.

Marka ihlali davası açmanın tarafları uzun ve zahmetli bir sürece doğru götüreceği göz önüne alındığında küçük çaplı, fazla bir tecavüz ya da menfaat ihlali oluşturmayan fiillerin mahkemeye taşınmayacağı anlaşılabilir. Fakat böyle bir durumda yine de hak ihlali söz konusudur. Yalnızca bu hak ihlaline, marka hakkına tecavüz fiiline sessiz kalınmış olacaktır. Böyle bir durumda hakkın korunması amacıyla marka hakkının ihlali ihtarname yolu bir alternatiftir. Marka hakkının ihlali ihtarname çekilmesi noter vasıtasıyla gerçekleşecektir. Marka hakkının ihlali ihtarname dava açılmadan tecavüze haksız fiili işleyen kişi tarafından gönüllü bir şekilde vazgeçilmesini amaçlar.

Marka İhlali Nedeniyle Tazminat İstemi Mümkün Müdür?

Marka ihlali nedeniyle tazminat istemi SMK m.150’de düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre markanın ihlali niteliğinde fiilleri işleyen kimseler marka hakkı sahibinin zararını gidermekle, yani tazminle, yükümlüdür. Marka hakkına tecavüz edildiğinde kişi:

-Marka hakkına konu ürün veya hizmetlerin, tecavüz eden tarafından kötü şekilde kullanılması veya üretilmesi,

-Bu şekilde üretilen ürünlerin temin edilmesi veya uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda zarara uğramışsa tazminat isteminde bulunabilecektir. Yani hak sahibi maddi, manevi zararları ile itibar kaybından ileri gelen zararlarının tazmin edilmesini isteyebilecektir.

Marka Hakkının İhlali Davasını Kimler Açabilir?

Marka hakkının ihlali davasına konu hakkın sahibi markanın adına tescil edilmiş olduğu kimsedir. Marka hakkı üzerinde birlikte mülkiyet söz konusu ise marka ihlali davası birlikte açılmalıdır. Bunlar üzerinde zorunlu dava arkadaşlığı bulunmaktadır.

Marka sahibinin ölmesi halinde dava açma hakkı mirasçılara geçecektir. Bununla birlikte marka sahibinin iflası durumunda marka hakkının ihlali davalarını açma yetkisi iflas idaresindedir. İflas halinde marka sahibi dava açamaz.

Marka İhlali Durumunda Marka Sahibinin Talepleri

Markanın ihlali halinde marka sahibi mahkemeden şu taleplerde bulunabilecektir:

1) SMK m.7’de belirtilen fiillerin önlenmesini talep etme

2) İşlenen bir fiilin tecavüz teşkil edip etmediğinin tespiti

3) Muhtemel olan tecavüzün önlenmesi

4) Tecavüz oluşturan eylemlerin durdurulması

5) Tecavüzün kaldırılması ve maddi manevi zararın tazmin edilmesi

6) Tecavüzü oluşturan ve cezayı gerektiren ürünler ile birlikte bu ürünlerin üretiminde kullanılan araçlara el konulması

7) Kendisine el konulanlar üzerinde mülkiyet hakkı tanınması

8) Tecavüzün devamının önlenmesi amacıyla tedbirlerin alınması, el konulan araçların ve ürünlerin şekillerinin değiştirilmesi, üzerlerinde bulunan markaların silinmesi yahut gerekli ise imha edilmesi

9) Haklı sebep ya da menfaatin varlığı halinde kesinleşen kararın özet şeklinde ilanı ile ilgililere tebliği

10) Yoksun kalınan kar dahil zararlarının tazmin edilmesi.

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi