bodrum escort arnavutköy escort karabük escort

eryaman escort

İKİNCİ EL ARAÇ MOTORLU TAŞIT TİCARETİ

Yetki belgesi kişi adına mı işletme adına mı düzenlenmektedir?
Yetki belgesi işletme adına düzenlenecek olup tüzel kişi tacirlerin birden fazla ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan işletmesi ( Şube, merkez vb. ) olması durumunda her bir işletme için ayrı ayrı yetki belgesi alınması gerekmektedir.

İKİNCİ EL ARAÇ MOTORLU TAŞIT TİCARETİ
Yazar : Tarih : Okunma : 1.118 views Yorum Yap

Hâlihazırda taşınmaz ticaretiyle iştigal edenlerin ne zamana kadar yetki belgesi alması gerekmektedir?
Hâlihazırda ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi alması gerekmektedir.

Yetki Belgesi olmadan işlem yapabilir mi?
31 Ağustos 2020’den sonra yetki belgesi olmayan gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapamayacaklardır.

Yetki Belgesine satışın hangi aşamalarında ihtiyaç olacaktır?
Yetki belgesi numarasının ekspertiz raporunun düzenlenmesi sırasında ekspertiz işletmesine ve satış sırasında noterliğe beyan edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca İnternet ortamında ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik ilan verilmesine aracılık eden gerçek veya tüzel kişiler İşletmelerin üyeliğinden önce Ticaret Bakanlığının internet sayfası veya Bilgi Sistemi üzerinden yetki belgesi kontrolü yapmak ve yetki belgesine sahip olmayan işletmelerin üyeliğine izin vermemek ile sorumludurlar.

Yetki Belgesinin KDV açısından bir avantajı var mıdır?
Katma Değer Vergisi Kanunun yapılan düzenlemelere göre;
İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce satın alınan araçların tesliminde, bu araçların alımında uygulanan KDV oranı uygulanacak,

KDV mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah , alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.

Söz konusu uygulamalardan yararlanılabilmesi için ise İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi alınması gerekmektedir.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelik nakit satış bedeline ilişkin düzenleme içeriyor mu?
İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında ödemenin nakit yapılması halinde taşıtın satış bedeli, Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen kuruluş tarafından taşıt mülkiyeti ile satış bedelinin eş anlı el değiştirmesini sağlayacak şekilde oluşturulan elektronik sistem üzerinden ödenecektir.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmelerde alım ve satım işlerinde kimler istihdam edilebilir?
Mesleki yeterlilik belgesine sahip kişiler istihdam edilebilir.

Mesleki yeterlilik belgesinin tanımı nedir?
Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanarak bireyin bilgi, beceri ve yetkinliğini ifade eden motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı (Seviye 4) ve motorlu kara taşıtları alım satım sorumlusu (Seviye 5) ulusal yeterliliklerine dayalı belge.

İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden işletmeler mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişileri istihdam edebilir mi?
Mesleki yeterlilik belgesinin aranmayacağı haller hariç olmak üzere, mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişilerin motorlu kara taşıtı alım satım sorumlusu veya danışmanı olarak istihdam edilmemesi gerekmektedir.

admin (gencivrilgazetesi@hotmail.com) Websitesi